SPECIALITETER Del 2 - 180829

Övningen är skapad 2018-08-29 av BloderModer. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Läran om strålning Radiologi
 • Strålbehandling och strålningsdiagnos på biologiska varelser Radiofysik
 • Strålbehandling Radioterapi
 • Läran om röntgenstrålarnas medicinska användning Röntgenologi
 • Läran om mikroorganismer Mikrobiologi
 • Läran om läkemedel Farmakologi
 • Läran om bakterier Bakteriologi
 • Läran om mag-tarmkanalen och dess sjukdomar Gastroenterologi
 • Läran om de endokrina organen och dess hormoner. Endokrinologi
 • Läran om sjukdomar och skador på tänder och omgivande vävnader. Odontologi
 • Läran om virus sjukdomsalstrande förmåga Virologi
 • Läran om fostrets utveckling Embryologi
 • Läran om sexuellt överförda sjukdomar Venereologi
 • Läran om leder Artrologi
 • Läran om bedövning och bedövningsmedel. Anestesiologi
 • Läran om allergisjukdomar Allergologi
 • Läran om människan i arbete Ergonomi
 • Läran om centrala och perifera nervsystemets funktioner Neurofysiologi
 • Kirurgisk behandling av sjukdomar och skador inom nervsystemet Neurokirurgi
 • Kirurgisk behandling av sjukdomar och skador i bröstkorgens organ Thoraxkirurgi
 • Kirurgisk specialitet med inriktning på korrektion av defekter i hud och underliggande vävnad Plastikkirurgi
 • Förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder vid fysisk eller psykisk skada eller sjukdom. Fysioterapi
 • Läran om kroppsfunktionsskada orsakad av sjukdom Fysiopatologi
 • Läran om sjukliga förändringar i kroppens vävnader Histopatologi
 • Läran om sjukdomsorsaker Etiologi
 • Läran om missbildningar i fosterstadiet Teratologi
 • Rörelsers påverkan på människokroppen Kinetik
 • Läran om sinnesorganen Estesiologi
 • Läran om skador vid yttre våld och trauma Traumatologi
 • Läran om parasitiska maskar Helmintologi
 • Ärftlighetslära Genetik
 • Läran om gifterna Toxikologi
 • Läran om smärtbehandling Algologi
 • Läran om mannen som biologisk varelse (Mannens sjukdomar) Andrologi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/specialiteter-del-2-180829.8320478.html

Dela