SPECIALITETER - 180828

Övningen är skapad 2018-08-29 av BloderModer. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Läran om människokroppen Anatomi
 • Läran om levande organismer Fysiologi
 • Manuella medicinska ingrepp Kirurgi
 • Läran om barns utveckling och sjukdomar Pediatrik
 • Läran om huden och dess sjukdomar Dermatologi
 • Förlossningskonst Obstetrik
 • Läran om kvinnans köns hälsa och sjukdomar Gynekologi
 • Läran om rörelseapparatens hälsa och sjukdomar Ortopedi
 • Läran om hjärtat hälsa och sjukdomar Kardiologi
 • Läran om njurens hälsa och sjukdomar Nefrologi
 • Läran om hjärnan hälsa och sjukdomar Neurologi
 • Läran om reumatiska sjukdomar Reumatologi
 • Läran om tumörsjukdomar Onkologi
 • Läran om urinvägarnas sjukdomar Urologi
 • Läran om sjukdomar Patologi
 • Läran om organismens form och struktur Morfologi
 • Läran om blodserums egenskaper och användning Serologi
 • Läran om immunförsvaret Immunologi
 • Läran om åldrandets sjukdomar Geriatrik
 • Läran om psykisk hälsa och ohälsa Psykiatri
 • Läran om hörseln Audiologi
 • Läran om Öron, Näs och Halssjukdomar (ÖHN) Otologi
 • Läran om näsan och bihålor, och dess sjukdomar Rinologi
 • Läran om struphuvudet Laryngologi
 • Läran om enskilda celler Cytologi
 • Läran om sjukdomar i blodet och de lymfatiska systemen Hematologi
 • Läran om språk-, tal- och röststörningar Logopedi
 • Läran om ögat och dess sjukdomar Oftalmologi
 • Läran om sjukdomsförloppets demografi, eller epidemisk spridning Epidemiologi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/specialiteter-180828.8320026.html

Dela