spanska viven v 49

Övningen är skapad 2018-11-27 av mattanberglund. Antal frågor: 65.
Välj frågor (65)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • desconocido okänd
 • volar por flyga över
 • unos cirka (+siffror)
 • tormenta storm
 • congelado iskall
 • peligro fara
 • avalancha lavin
 • sobreviviente överlevande
 • refugiarse skydda sig mot
 • repartir fördela, dela ut
 • quedar finnas kvar
 • diario daglig
 • cuchara sked
 • atún tonfisk
 • derretir smälta
 • búsqueda sökande
 • autoridad myndighet
 • desesperado desperat
 • al ver när de ser/såg
 • debilitado försvagad
 • equilibrio balans
 • falta de brist på
 • oxígeno syre
 • agotar ta slut
 • mezclar blanda
 • crecer växa
 • proponer föreslå
 • colchón madrass, dyna
 • butaca del avión flygplansstol
 • salida utgång, utväg
 • eficaz effektiv
 • cubierto täckt
 • quedar estupefacto bli förstummad
 • cada uno var och en, varje
 • negarse neka, vägra
 • convencer övertyga, övertala
 • obligación plikt
 • mantenerse en vida hålla sig vid liv
 • Dios Gud
 • paso steg
 • agacharse huka sig
 • hacia mot
 • montón hög
 • trasero bakdel
 • trocito liten bit
 • vidrio glas
 • tira remsa
 • secar torka
 • rezar be
 • conseguir lyckas
 • meter placera, peta in
 • tragar svälja
 • superar övervinna
 • coraje mod
 • valiente modig
 • cordillera bergskedja
 • caminata vandring
 • inimaginable ofattbar
 • campesino bonde
 • aislamiento isolering
 • fueron rescatados blev räddade
 • resumir summera
 • subir gå upp/för
 • podrían skulle kunna
 • circunstancia omständighet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-viven-v-49.8719903.html

Dela