Spanska verb

Övningen är skapad 2018-03-21 av Moa102. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • andar
 • promenera caminar
 • träna entrenar
 • arbeta trabajar
 • intervjua entrevistar
 • studera, plugga estudiar
 • ta, ta ut/ ta fram sacar
 • ta tomar
 • lära sig aprender
 • dricka beber
 • äta comer
 • springa correr
 • böra, måste deber
 • läsa leer
 • lova prometer
 • bo, leva vivir
 • dela compartir
 • öppna abrir
 • skriva escribir
 • gå på, gå upp subir
 • gå av bajar
 • avbryta interrumpir
 • upptäcka descubir
 • försvinna desaparecer
 • känna till conocer
 • födas nacer
 • köra conducir
 • dyka upp/visa sig aparecer
 • växa upp crecer
 • översätta traducir
 • gå ut/ avgå salir
 • göra hacer
 • säga decir
 • höra oír
 • ha tener
 • komma venir

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-verb.8138143.html

Dela