Spanska verb 1

Övningen är skapad 2019-07-07 av THEGOAT98. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • entrar att gå in
 • trabajar att arbeta
 • escribir att skriva
 • perder att förlora
 • producir att producera
 • occurir att hända
 • entender att förstå
 • pedir att fråga efter
 • recibir att få
 • recordar att komma ihåg
 • terminar att sluta
 • permitir att tillåta
 • aparecer att dyka upp
 • conseguir att få, att innehålla
 • comenzar att börja, att starta
 • servir att servera
 • sacar att ta, att sticka ut
 • necesitar att behöva
 • mantener att få, att behålla
 • resultar att resultera till
 • leer att läsa
 • caer att falla, att trilla
 • cambiar att byta
 • presentar att introducera
 • crear att skapa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-verb-1.9103135.html

Dela