Spanska s.54-56

Övningen är skapad 2018-01-30 av Tazzify. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mencionar nämna
 • indigena indiansk, ursprungsbefolkningen
 • impresionante imponerande, storslagen
 • la plata pengar
 • la empleada hembiträde, tjänsteflicka
 • limpiar städa
 • las afueras utkanterna, förorten
 • la matricula inskrivning, registrering
 • contrario motstridig
 • orgulloso stolt
 • la raiz rot
 • privilegiado privilegierad, gynnad
 • la amenaza hot
 • perder förlora
 • comodo bekväm
 • necesario nödvändig
 • resumir sammanfatta
 • la impresion intryck

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-s-54-56.7951322.html

Dela