Spanska rep verb 2 <--

Övningen är skapad 2018-09-06 av Tazzify. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Pesente ir voy vas va vamos vais van
 • presente poder puedo puedes puede podemos podeis pueden
 • presente decir digo dices dice decimos decis dicen
 • presente querer quiero quieres quiere queremos quereis quieren
 • perfekt ir he ido has ido ha ido hemos ido habeis ido han ido
 • perfekt poder he podido has podido ha podido hemos podido habeis podido han podido
 • perfekt decir he dicho has dicho ha dicho hemos dicho habeis dicho han dicho
 • perfekt querer he querido has querido ha querido hemos querido habeis querido han querido
 • preteritum ir fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron
 • preteritum poder pude pudiste pudo pudimos pudisteis pudieron
 • preteritum decir dije dijiste dijo dijimos dijisteis dijeron
 • preteritum querer quise quisiste quiso quisimos quisisteis quisieron
 • imperfekt ir iba ibas iba ibamos ibais iban
 • imperfekt poder podia podias podia podiamos podiais podian
 • imperfekt decir decia decias decia deciamos deciais decian
 • imperfekt querer queria querias queria queriamos queriais querian

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-rep-verb-2.8322899.html

Dela