Spanska prov verb

Övningen är skapad 2016-10-25 av anjoh_01. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • miro jag tittar
 • miras du tittar
 • mira han/hon, den/det tittar
 • miramos vi tittar
 • miráis ni (du+du) tittar
 • miran de, ni tittar
 • miran att titta
 • escribo jag skriver
 • escribes du skriver
 • escribe han/hon, den/det skriver
 • escribimos vi skriver
 • escribís ni (du+du) skriver
 • escriben de/ni skriver
 • escribir att skriva
 • hacer att göra
 • hago jag gör
 • haces du gör
 • hace han/hon, den/det gör
 • hacemos vi gör (du+du)
 • digo jag säger

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-prov-verb.6757210.html

Dela