spanska prov 4

Övningen är skapad 2017-09-17 av juliamatilda. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • intryck impresión
 • rot/rötter la raíz/las raíces
 • indiansk indígena
 • en annan otro/otra
 • en halv medio
 • jämfört comparado/comparada
 • motstridig contrario
 • inskrivning, registrering matrícula
 • städa limpiar
 • hot amenaza
 • totalt totalmente
 • elektricitet electricidad
 • predika predicar
 • auktoritär autoritario
 • nämna mencionar
 • företag compañía
 • komma venir
 • imponerande impresionante
 • genomsnitt/standard estandar
 • äntligen por fin
 • pengar la plata
 • sammanfatta resumir
 • hembiträde empleada
 • anteckna tomar notas
 • nödvändig necesario
 • den yngsta el menor
 • vakt guardia
 • olik distinto a
 • vakta vigilar
 • bekväm cómodo
 • jag säger digo
 • den äldsta el mayor
 • förlora perder
 • privilegierad privilegiado
 • stolt orgulloso
 • utkanterna, förorten las afueras
 • välbärgad acomodado/acomodada

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-prov-4.7269820.html

Dela