Spanska preteritum

Övningen är skapad 2018-11-30 av DenGulaLampan. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hablé Jag pratade
 • Hablaste Du pratade
 • Habló Hen pratade
 • Comí Jag åt
 • Comisté Du åt
 • Comió Hen åt
 • Viví Jag bodde
 • Viviste Du bodde
 • Vivió Hen bodde
 • Hace Sedan
 • Entrené Jag tränade
 • Entrenaste Du tränade
 • Entrenó Hen tränade
 • Bebí Jag drack
 • Bebiste Du drack
 • Bebió Hen drack
 • Escribí Jag skrev
 • Escribiste Du skrev
 • Escribió Hen skrev
 • Entrenamos Vi tränade
 • Entrenasteis Ni tränade
 • Entrenaron De tränade
 • Bebimos Vi drack
 • Bebisteis Ni drack
 • Bebieron De drack
 • Escribimos Vi skrev
 • Escribisteis Ni skrev
 • Escribieron De skrev

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-preteritum.8712028.html

Dela