Spanska lägesord

Övningen är skapad 2019-04-06 av 04daty. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a la derecha till höger
 • a la izquierda till vänster
 • en el centro i mitten
 • al lado brevid
 • detrás bakom
 • delante framför
 • encima ovanpå/ovanför
 • debajo nedanför/under
 • al fondo längst bort
 • en el piso på golvet
 • del om/av (maskulint)
 • de la om/av (feminint)
 • hay finns det

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-lagesord.9021953.html

Dela