Spanska Grammatik Perfekt (glosor) regl.

Övningen är skapad 2018-10-22 av Miriamh. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Cantado Sjungit
  • Comido Ätit
  • Vivido Bott
  • He hablado con él Jag har pratat med honom.
  • María y yo hemos pagado Maria och jag har betalat.
  • Carlos ha salido Carlos har gått ut.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-grammatik-perfekt-glosor-regl.8611320.html

Dela