Spanska glosor

Övningen är skapad 2019-10-02 av Alfons81. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lunes måndag
 • martes tisdag
 • miércoles onsdag
 • jueves torsdag
 • viernes fredag
 • sábado lördag
 • domingo söndag
 • enero januari
 • febrero februari
 • marzo mars
 • abril april
 • mayo maj
 • junio juni
 • julio juli
 • agosto augusti
 • septiembre september
 • octubre oktober
 • noviembre november
 • dicembre december
 • la primavera vår
 • el verano sommar
 • el otoño höst
 • el invierno vinter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-glosor.9318021.html

Dela