Spanska glosor

Övningen är skapad 2017-01-14 av Elincat01. Antal frågor: 111.
Välj frågor (111)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • has hecho har du gjort
 • lo he pasado jag har haft det
 • así que
 • me he bañado jag har badat
 • muchísimo jättemycket
 • has ido du har åkt
 • ¿No? eller hur?
 • por eso därför
 • te ha gustado har du tyckt om
 • la primera vez först gången
 • el sitio platsen
 • me encanta jag älskar
 • jugar a las cartas att spela kort
 • el marisco skaldjuret
 • la excursión utflykten
 • ha sido det har varit
 • hemos visto vi har sett
 • impresionante imponerande
 • al año om året
 • el tren tåget
 • mi madre me ha escrito un mensaje Mamma har skrivit ett sms till mig
 • ha dicho han/hon har sagt
 • pasado mañana i övermorgon
 • una muralla en mur
 • la universidad universitetet
 • en otoño i höst
 • saludos hälsningar
 • capturar att fånga
 • la pesca fisken
 • peligroso/a farlig
 • pez fisk
 • quedarse att stanna kvar
 • esta tarde i eftermiddag
 • todavía más ännu mer
 • el helicóptero helikoptern
 • la puesta de sol solnedgången
 • vender att sälja
 • salir att gå/åka ut
 • entonces
 • directamente direkt
 • ganar att tjäna
 • descansar att vila
 • el barco båten
 • claro que sí självklart
 • estoy haciendo jag gör/håller på med
 • tratar de handla om
 • lo que det som
 • relajarse ta det lugnt
 • ser att vara
 • rico/a rik
 • si om
 • sobre om
 • soler att bruka
 • suelo jag brukar
 • sueles du brukar
 • suele han/hon brukar
 • solemos vi brukar
 • soleis ni brukar
 • suelen de brukar
 • no es eso är det inte det
 • el mundo världen
 • hispánico/a spansktalande
 • ¿cuál de? vilken av?
 • los siguientes de följande
 • la segunda más grande den näst största
 • el rey kungen
 • el pintor målaren
 • de apellido i efternamn
 • el/la cantante sångaren/sångerskan
 • la actriz skådespelerskan
 • el director de cine filmregissören
 • conocido/a känd
 • el premío priset
 • el/la escritor/a författaren
 • la otra cosa den andra saken
 • el Mediterráneo Medelhavet
 • la lengua oficial det officiella språket
 • estos de här
 • contestar att svara
 • dondé var
 • no voy a perder jag kommer inte att förlora
 • perder att förlora
 • la opinón åsikten
 • estar de acuerdo att hålla med om
 • opinar att tycka
 • ¡qué va! sjutton heller!
 • me gustaría jag skulle vilja
 • al lado de vid sidan om
 • el mar havet
 • reír skratt
 • llorar att gråta
 • compartir att dela
 • soñar drömma
 • reír cuando él ríe skratta när han skrattar
 • llorar cuando él llora gråta när han gråter
 • (el) béisbol baseboll
 • el cielo himlen
 • les gusta de gillar
 • el deporte sporten/idrotten
 • pasar att tillbringa/spendera
 • el partido matchen
 • dar att ge/visa
 • religioso/a religiös
 • pensar att tänka/tycka
 • muere han/hon dör
 • que viene som kommer
 • venir att komma
 • volver att återvända/komma tillbaka
 • si va a ser om det kommer vara
 • el mes månaden
 • dime säg mig/berätta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-glosor.6964130.html

Dela