Spanska glosor v.49

Övningen är skapad 2018-12-02 av 04daty. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • limitar con gränsar till
 • maravillosas underbar
 • quizás kanske
 • mundo världen
 • azúcar socker
 • petróleo olja
 • país land
 • varios flera
 • conocida kända
 • clima klimat
 • turistas turister
 • casi siempre nästan alltid
 • casi nunca nästan aldrig
 • día dag
 • noche natt
 • penísula halvö
 • pájros fågel
 • famosa berömda
 • lengua språk
 • indígenas ursprungsbefolkning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-glosor-v-49.8734799.html

Dela