Spanska Glosor - V.38 Figy år 1

Övningen är skapad 2018-09-18 av 020705th. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • optativo valbar
 • caro dyr
 • a mí me parece Jag tycker att det verkar
 • A eso de cirka
 • llevar ha på sig
 • tampoco inte heller
 • el sacerdote präst
 • plantar plantera
 • considerar anse
 • la calidad kvalitet
 • la suavidad mjukhet
 • mayor, el/la mayor större, störst
 • el consumidor konsument
 • cumplir uppfylla
 • la función funktion
 • la ocasion tillfälle
 • el lado sida
 • sustancia ämne
 • menor, el/la menor mindre, minst
 • contener innehålla
 • adicto, adicta beroende
 • aumentar öka
 • frecuentemente ofta
 • el recreo rast
 • la cafeina koffein

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-glosor-v-38-figy-ar-1.8448542.html

Dela