Glosor.eu använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår hemsida. Läs mer OK

Spanska glosor-räkna till 50

Övningen är skapad 2012-10-01 av Hannahlydin. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Uno Ett
 • Dos Två
 • Tres Tre
 • Cuatro Fyra
 • Cinco Fem
 • Sies Sex
 • Siete Sju
 • Ocho Åtta
 • Nueve Nio
 • Diez Tio
 • Elva Once
 • Tolv Doce
 • Tretton Trece
 • fjorton catorce
 • femton quince
 • Sexton dieciséis
 • Sjutton Diecisiete
 • arton Dieciocho
 • Nitton Diecineuve
 • Tjugio Veinte
 • Tjugoett Veinteún

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-glosor-rakna-till-50.1451974.html

Dela