Spanska 9 fredag v. 6, Läxa 15

Övningen är skapad 2022-01-14 av SpanskaAdolfsberg. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • deporte sport
 • difícil svår
 • tienes que du måste
 • lo que det som
 • estás haciendo du håller på att göra
 • mi opinión min åsikt
 • en general överlag
 • es español han är spanjor
 • depende de det beror på
 • para tomar algo för att ta något
 • a veces ibland
 • bonito/a fin
 • otras veces andra gånger
 • me gustaría jag skulle vilja
 • aprender lära sig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-9-fredag-v-6-laxa-15.10785062.html

Dela