spanksa ar-er-ir

Övningen är skapad 2017-03-15 av superludvigasp. Antal frågor: 60.
Välj frågor (60)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Yo hablar hablo
 • Tu hablar hablas
 • Ella hablar habla
 • Nosotros hablar hablamos
 • Vosotros hablar hablais
 • Ellos hablar hablan
 • Yo estudiar estudio
 • Tu estudiar estudias
 • Ella estudiar estudia
 • Nosotros estudiar estudiamos
 • Vosotros estudiar estudiais
 • Ellos estudiar estudian
 • Yo jugar juego
 • Tu jugar juegas
 • Ella jugar juega
 • Nosotros jugar jugamos
 • Vosotros jugar jugais
 • Ellos jugar juegan
 • Yo trabajar trabajo
 • Tu trabajar trabajas
 • Ella trabajar trabaja
 • Nosotros trabajar trabajamos
 • Vosotros trabajar trabajais
 • Ellos trabajar trabajan
 • Yo estar estoy
 • Tu estar estas
 • Ella estar esta
 • Nosotros estar estamos
 • Vosotros estar estais
 • Ellos estar estan
 • Yo comer como
 • Tu comer comes
 • Ella comer come
 • Nosotros comer comemos
 • Vosotros comer comeis
 • Ellos comer comen
 • Yo tener tengo
 • Tu tener tienes
 • Ella tener tiene
 • Nosotros tener tenemos
 • Vosotros tener teneis
 • Ellos tener tienen
 • Yo beber bebo
 • Tu beber bebes
 • Ella beber bebe
 • Nosotros beber bebemos
 • Vosotros beber bebeis
 • Ellos beber beben
 • Yo hacer hago
 • Tu hacer haces
 • Ella hacer hace
 • Nosotros hacer hacemos
 • Vosotros hacer haceis
 • Ellos hacer hacen
 • Yo vivir vivo
 • Tu vivir vives
 • Ella vivir vive
 • Nosotros vivir vivimos
 • Vosotros vivir vivis
 • Ellos vivir viven

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanksa-ar-er-ir.7190082.html

Dela