Spanish prepositions

Övningen är skapad 2016-10-12 av lpersso1. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a lado de next to; beside
 • a la derecha de to the right of
 • a la izquierda de to the left of
 • allá over there
 • allí there
 • cerca de near
 • con with
 • debajo de below
 • delante de in front of
 • detrás de behind
 • en in; on
 • encima de on top of
 • entre between; among
 • lejos de far from
 • sin without
 • sobre on; over

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanish-prepositions.6692187.html

Dela