Spanish Irregular

Övningen är skapad 2018-03-01 av Lakritsgodiss. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Tener Tiene
 • Sentir Siento
 • Pensar Piensa
 • Dormir Duermo
 • Poden Puedo
 • Rolver Ruelvo
 • Decir Dice
 • Pedir Pide
 • Conducir Conduzco
 • Conocer Conozco
 • Reconocer Reconozco
 • Tener Tengo
 • Hacer Hago
 • Salir Salgo
 • Decir Digo
 • Estar Estor
 • Ser Soy
 • Dar Doy
 • E till Ie
 • O till Ue
 • E till inte ie I
 • Yo C Zc
 • lägg till inte Y G
 • Lägg till inte G Y

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanish-irregular.8086497.html

Dela