Spamska 2/2

Övningen är skapad 2017-02-01 av August183. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • entrena han/hon tränar
 • sábado lördag
 • domingo söndag
 • por la mañana på morgonen/förmiddagen
 • mañana morgon
 • miércoles onsdag
 • por la tarde på eftermiddagen
 • tarde sen, sent
 • coro kör, (sångmässigt)
 • en casa hemma
 • bastante ganska mycket
 • fin slut
 • semana vecka
 • fin de semana helg, veckoslut
 • va han/hon går (att gå/ åka)
 • A veces ibland
 • al cine på bio
 • asignatura ämne
 • inglés engelska
 • habla han/hon talar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spamska-2-2.7027653.html

Dela