So samhällskunskap politik vårtermin 18

Övningen är skapad 2018-05-07 av 04daty. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Statschef Högsta ledaren i ett land t ex kung i en monarki
 • Konstitutionell Något som är noga med hur man följer grundlagen
 • Ledarmot Personer som sitter i mandaten
 • Mandat De 349 platserna i riksdagen
 • Stadsråd Medlem i regeringen/Minister
 • Grundlag 4 lagar (Rf, So, Tf, Yg)
 • Regeringen Lämnar förslag och genomför beslut åt riksdagen
 • Riksdag Bestämmer och stiftar Sveriges lagar
 • Utskott Tar fram fakta i ett visst ämne och lämnar fram förslaget till riksdagen
 • Departement Förbereder frågor till regeringen och ser till att besluten genomförs
 • Regeringschef I Sverige kallas det för statsminister
 • Minoritetsregering Ett parti som har mindre än 50% av rösterna
 • Majoritetsregering Ett parti som har mer än 50% av rösterna
 • Koalitionsregering När två eller flera partier står ihop sig när dem inte har tillräckligt med röster
 • Stat Bestämmer över ett land och de som bor där
 • Proportionell Ett system som delar ut platser i riksdagen. T ex 20% av rösterna, 20% av mandaten = 70 platser
 • Parlamentarism Regeringen måste ha riksdagens stöd far att kunna genomföra sina beslut
 • Medborgare Över 18 år, rösträtt och bott i Sverige i minst 3 år/född i Sverige.
 • Myndihet De utför de be besluten som riksdagen har bestämt. T ex polisen som ska se till att andra följer Sveriges lagar
 • Lobbyism Företag och personer kan påverka politikernas beslut igenom att försöka övertala de
 • Offentlighetsprincipen Är att alla har rätt till myndigheternas handlingar, så länge det är inte är hemliga
 • Motion Ett förslag från en beslutande förening till riksdagen
 • Proposition Ett förslag till riksdagen från regeringen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/so-samhallskunskap-politik-vartermin-18.8238696.html

Dela