So grejer

Övningen är skapad 2019-12-03 av Gentaaa. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad är ekonomi? Det betyder att man ska kunna hantera pengar på ett sätt att det ska räcka
 • Privatekonomi Det är privatpersoners ekonomiska situation, det är inkomster, tillgångar och skulder
 • Avbetalning Avbetalning innebär att man får varan men inte behöver betala hela summan direkt utan att man kan tex betala månad för månad
 • Hushållets ekonomi Är likt privatekonomi, det är att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter
 • Företagens ekonomi Produktion ger företagen inkomster
 • Produktionsfaktorer Företag behöver ha resurser för att kunna funka och det är det som kallas produktionsfaktorer
 • Offentlig ekonomi och förvaltning fungerar ungefär som samhällets ryggrad, det betyder att all den organisation som verkställer regeringen och riksdagens beslut.
 • Kommunernas intäkter och utgifter kommunernas intäkter, kommunalskatten är den största inkomsten, övriga inkomster är från staten genom statsbidrag och avgifter för barnomsorg, hemtjänst, vatten, avlopp och renhållning. Kommunernas utgifter, löner till de anställda är den största utgiften, men det är även stora utgifter för fastigheter tex som skolor och vårdhem . gator och vägar även vatten och avlopp.
 • Landstingets ekonomi För att kunna klara de stora uppgifter som landstinget har så får de bidrag från staten och intäkter genom avgifter
 • Statens ekonomi Riksdagen beslutat om statens ekonomi, varje år lämnas det ett förslag från regeringen om en budget till riksdagen som heter budgetpropositionen. Det presenteras de inkomster och utgifter som regeringen räknar med det kommande året. Ifall majoriteten är utgifterna och inte inkomsterna så måste staten låna pengar.
 • Bankernas roll Privatpersoner och företag kan spara sina pengar på ett bankkonto och i gengäld får de pengar för det, banken i sin tur låna ut pengar till företag eller privatpersoner
 • Inflation Inflation är när värdet på pengarna sjunker och allt blir dyrare, det förekommer alltid i en välfungerande samhälle
 • Kostnadsinflation När priset för råvaror eller arbetskraft höjs får företagen ökade kostnader.Ex: om priset höjs på en vara ökar även transport och för att företagen ska behålla sina vinster höjer även de priset
 • Efterfrågeinflation När efterfrågan på en vara eller tjänst ökar stiger priset
 • Samhällsekonomiska kretsloppet Det är ett kretslopp där allt återkommer igen, samhällsekonomiskt kretslopp beskriver hur utbyte av pengar, arbete och varor och tjänster sker till, kretsloppet ger något och alla får tillbaka något. Konsumtion-när vi konsumenter köper mer varor och tjänster ökar flödet i det samhällsekonomiska kretsloppet
 • Högkonjunktur Det är när ekonomin går bra, det är ont om arbetskraft samtidigt som löner och priser stiger. Det blir inflation då pengarna minskar i värde
 • Lågkonjunktur När det är lågkonjunktur går ekonomin dåligt, Arbetslösheten stiger, löner och priser på varor och tjänster ligger stilla eller sjunker
 • Orsaker till arbetslöshet Konjunkturarbetslöshet-När landet är i en lågkonjunktur blir många av med sitt arbete. Friktionsarbetslöshet-Det är folk som blir av med sina arbeten på grund av personliga skäl eller byter jobb
 • Arbetsmarknadspolitik Det är statens insatser för att på olika sätt minska arbetslösheten.Det kan t.ex vara: vid en lågkonjunktur kan ekonomin stimuleras genom lägre skatt för att öka efterfrågan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/so-grejer.9494545.html

Dela