Skuvla, Gággi 1

Övningen är skapad 2019-04-09 av woluba. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skuvla skola
 • távval tavla
 • beavdi bord
 • stuollu stol
 • oahppi elev
 • oahpaheaddji lärare
 • čohkan vässare
 • bliánta blyertspenna
 • sihkkon sudd
 • sihkkun-gumme suddgummi
 • lávka ryggsäck
 • penála pennfack
 • čállit, mun čálán att skriva, jag skriver
 • lohkat, don logat att läsa, du läser
 • mun lean oahpaheaddji jag är lärare
 • mun lean oahppi jag är elev
 • buohkaide till alla
 • muorat träd
 • lieđit blommor
 • unna oappáš lillasyster
 • stuorra viellja storebror
 • lottážat småfåglar
 • ráhkis kära
 • beaivvážan solen min
 • alit blå
 • almmis i himlen
 • girji bok
 • oahpaheaddji namma lea... lärarens namn är...
 • oahppi namma lea... elevens namn är...
 • muhto men
 • lávlestit, mii lávlestat att sjunga litt, vi sjunger litt
 • miella lyst till
 • mis lea vi har

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/skuvla-gaggi-1.9026725.html

Dela