Skellet

Övningen är skapad 2020-10-15 av olivia7005. Antal frågor: 57.
Välj frågor (57)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ben (singular) os
 • ben (plural) ossa
 • benutskott processus
 • benkam crista
 • hål foramen
 • skalle cranium
 • ögonhåla orbita
 • nackben os occipitale
 • kilben os sphenoidale
 • tinningben os temporale
 • hjässben os parietale
 • pannen os frontale
 • näsben os nassale
 • överkäksben maxilla
 • okben os zygomaticum
 • underkäksben mandibula
 • tungben os hyoideum
 • näsans bihålor Sinus paranasales
 • pannbenshåla sinus frontalis
 • kilbenshåla sinus sphenoidalis
 • överkäkshåla sinus maxillaris
 • ryggrad columna vertebralis
 • kota vertebra
 • ryggradskanal canalis vertebralis
 • den första halsknotan atlas
 • den andra halsknotan axis
 • korsben os sacrum
 • svanskota coccyx
 • bröstkorgen thorax
 • revben/revben costae
 • bröstben sternum
 • skulderblad scapula
 • nyckelben clavicula
 • överarmsben humerus
 • strålben radius
 • armbågsben ulna
 • handens ben ossa manus
 • höftben ox coxae
 • blygdben os pubis
 • tarmben os ilium
 • sittben os ischii
 • lårben femur
 • ledhuvudet caput femoris
 • lårbenshalsen collum femoris
 • skenben tibia
 • knäskål patella
 • vadben fibula
 • fotens ben ossa pedis
 • käkleden articulatio temporomandibularis
 • disk discus intervertebralis
 • skulderled art. humeri
 • armbågsled art. cubiti
 • proximal handlovsled art. radiocarpalis
 • blygbensfog symphysis pubica
 • stamled mellan kors-och tarm-benet art. sacroiliaca
 • höftled art. coxae
 • knäled art. genus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/skellet.10066578.html

Dela