Skelettet delas latin

Övningen är skapad 2019-08-12 av Feliciiajj98. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Pannben os frontale
 • Nackben os occipitale
 • Hjässben os parietale
 • Kilben os sphenoidale
 • tinningben os temporale
 • näsben os nasale
 • kindbenet os zygomaticum
 • överkäksben maxilla
 • underkäksben mandibula
 • tårben os lacrimale
 • silben os ethmoidale
 • bål truncus
 • bröstben sternum
 • reven costae
 • kotor vertebrae
 • skulderblad scapula
 • nyckelben clavicula
 • överarmsben humerus
 • armbågsben ulna
 • strålben radius
 • handlovsben ossa carpi
 • mellanhandsben ossa metacarpalia
 • fingerben ossa digitorum manus
 • höftben os coxae
 • tarmben os ilium
 • sittben os ischii
 • blygdben os pubis
 • korsben os sacrum
 • lårben femur
 • skenben tibia
 • vadben fibula
 • knäskål patella
 • vristben ossa tarsi
 • språngben talus
 • hälben calcaneus
 • mellanfotsben ossa metatarsalia
 • tåben ossa digitorum pedis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/skelettet-delas-latin.9107429.html

Dela