Skelettet - Bålen

Övningen är skapad 2021-10-13 av alinderoth. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • revben costa
 • bröstben sternum
 • svärdutskottet processus xiphoideus
 • övre delen av sternum manubrium
 • ryggraden columna vertebralis
 • kota verterbra
 • halskotor verterbra cervikalis
 • första halskotan atlas
 • andra halskotan axis
 • uppåtriktat tandliknande utskott dens axis
 • bröstkotor verterbra thoracicea
 • ländkotor vertebra lumbales
 • korskotor vertebra sacrales
 • kothål foramen vertebrale
 • mellankotshål foramen intervertebrale
 • mellankotsskiva discus intervertebrale
 • korsben os sacrum
 • höftben os coxae
 • tarmben os ilium
 • blygben os pubis
 • sittben os ischii
 • tarmbenskammen crista iliaca
 • leden mellan os sacrum och os ilium art. sacroiliaca
 • blygdbensfog symfysen
 • svansben os coccygis
 • puckel kyfos
 • svank lordos
 • samlingsnamn för den djupt liggande ryggmuskulaturen m. erector spinae
 • mellangärdet diaphragma
 • yttre revbensmusklerna m. intercostalis externa
 • inre revbensmuskeln m. intercostalis interna
 • raka bukmuskeln m. rectus abdominis
 • yttre sneda bukmuskeln m. obliquus externus abdominis
 • inre sneda bukmuskeln m. obliquus internus abdominis
 • tvärgående bukmuskeln m. transversus abdominis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/skelettet-balen.10656687.html

Dela