Skelett

Övningen är skapad 2019-12-05 av Nathaliepzon. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Pannben Os frontale
 • Hjässben Os parietale
 • Nackben Os occipitale
 • Kilben Os spenoidale
 • Tinningben Os temporale
 • Näsben Os nasale
 • Kindben Os zygomaticum
 • Överkäksben Maxilla
 • Underkäksben Mandibula
 • Ryggraden Columna vertebralis
 • Halsryggen Cervicalis
 • Bröstryggen Thoracalis
 • Korsbenet Os sacrum
 • Svansbenet Os coccygis
 • Bål Truncus
 • Bröstkorg Thorax
 • Revben Costae
 • Bröstben Sternum
 • Skulderblad Scapula
 • Nyckelben Clavicula
 • Överarmsben Humerus
 • Armbågsben Ulna
 • Strålben Radius
 • Handlovsben Ossa carpi karpalben
 • Mellanhandsben Ossa metacarpia metakarpalben
 • Fingerben Ossa digitorium manus falanger
 • Höftben Os coxae
 • Lårben Os femur
 • Skenben Os tibia
 • Vadben Os fibula
 • Knäskål Patella
 • Vristben Ossa tarsi
 • Mella fotsben Ossa metatarsal
 • Tåben Ossa digitorum
 • Fotknöl Malleol

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/skelett.9456365.html

Dela