Skelett tenta 1

Övningen är skapad 2018-11-14 av annhub. Antal frågor: 79.
Välj frågor (79)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vertebrae cervicales C1-C7 halskotor
 • C1 atlas
 • c2 axis
 • vertebrae thoracicae T1-T12 bröstkotor
 • vertebrae lumbales L1-L5 ländkotor
 • vertebrae sacrales S1-S5 korsben
 • vertebrae coccygeae Co1-Co4 svansben
 • vertebrae prominois taggutskottet på C7
 • cranium skalle
 • os frontale pannben
 • os parietale hjässben
 • os temporale tinningben
 • os occipitale nackben
 • os ethmoidales silbenshåla
 • os sphenoidale kilben
 • fonticulus cranii skallens fontaneller
 • os maxilla överkäksben
 • os mandibula underkäksben
 • os zygomaticum okben
 • os nasale näsben
 • foramen magnum stora nackhålet
 • orbita ögonhåla
 • sinus frontalis pannbenshåla
 • sinus ethmoidales silbenshåla
 • sinus sphenoidales kilbenshåla
 • sinus maxillaris överkäkshåla
 • columna vertebralis kotpelarens ben
 • columna vertebralis ryggraden
 • discus invertebralis broskskivor mellan kotorna
 • lordosis lordos (svanken)
 • kyphosis kyfos (kutrygg)
 • corpus vertebrae kotkropp
 • arcus vertebrae kotbågen
 • processus transversus tvärutskott
 • foramen vertebrae hålrum i kotans centrum
 • canalis vertebralis kotpelarkanalen
 • foramina intervertebralia hålen mellan ryggkotorna
 • thorax bröstkorgens ben
 • os sternum bröstben
 • manubrium sterni handtaget
 • corpus sterni bröstbenskroppen
 • processus xiphoideus sterni bröstbensspets
 • os costae revben
 • arcus costalis revbensbågen
 • cingulum pectorale skuldergördel
 • os clavicula nyckelben
 • os scapula skulderblad
 • acromion skulderhöjden
 • os humerus överarmsben
 • caput humeri överarmsbenets huvud
 • os radius strålben
 • os ulna armbågsben
 • olecranon armbågsutskott
 • ossa carpi handlovsben
 • ossa metacarpalia mellanhandsben
 • falanger fingrarnas ben
 • cingulum pelvicum bäckengördel (bäckenbenet)
 • pelvis bäcken
 • os coxae höftbenet
 • os ilium tarmben
 • os ischii sittben
 • os pubis blygdben
 • crista illaca höftbenskam
 • spina iliaca anterior superior främre övre tarmbenstagg
 • acetabulum höftbenspanna
 • os femur lårben
 • caput femoris lårbenshuvud
 • collum femoris lårbenshalsen
 • trochanter major stora benutskottet
 • os patella knäskål
 • os tibia skenben
 • os fibula vadben
 • malleolus medialis inre fotknöl
 • malleolus lateralis yttre fotknöl
 • ossa tarsi fotledsben
 • os talus språngben
 • os calcaneus hälben
 • ossa metatarsalla mellanfotsben
 • falanger tårnas ben

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/skelett-tenta-1.8653837.html

Dela