självtest V

Övningen är skapad 2019-03-14 av Anha18. Antal frågor: 207.
Välj frågor (207)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • akut acutus
 • vit albus
 • främmande alienus
 • godartad benignus
 • ihålig cavus
 • grov crassus
 • hård durus
 • bred latus
 • slapp laxus
 • elakartad malignus
 • tydlig, klar manifestus
 • mogen maturus
 • döende moribundus
 • mången multus
 • nattlig nocturnus
 • ny novus
 • sned obliquus
 • djup profundus
 • rak rectus
 • frisk, sund sanus
 • torr siccus
 • sen tard(iv)us
 • kobent, utåtvinklad valgus
 • hjulbent, inåtvinklad varus
 • levande vivus
 • kall frigidus
 • havande gravidus
 • flytande liquidus
 • klar, redig lucidus
 • sjuklig morbidus
 • blek pallidus
 • stel rigidus
 • kejsar caesareus
 • horn- corneus
 • gall- felleus
 • ben- osseus
 • knävecks- popliteus
 • blod- sanguineus
 • spontan spontaneus
 • köns- venereus
 • glas- vitreus
 • hund- caninus
 • manlig masculinus
 • kvinnlig femininus
 • gom- palatinus
 • bäcken- pelvinus
 • livmoder- uterinus
 • krans- coronarius
 • ärftlig hereditarius
 • bröst- mammarius
 • primär primarius
 • saliv- salivarius
 • sekundär secundarius
 • som hör till en tuba tubarius
 • urin- urinarius
 • korpulent corpulentus
 • slemmig mucukentus
 • varig purulentus
 • sömnig somnolentus
 • giftig, sjukdomsrelaterande, aggressiv virulentus
 • fettrik, fet adiposus
 • full av (stora)blåsor bullosus
 • fiberrik, bindvävsartad fibrosus
 • infektiös infectiosus
 • slemmig mucosus
 • nervös, nerv- nervosus
 • knutig, knölig nodosus
 • full av papler papulosus
 • smittsam contagiosus
 • smärtsam dolorosus
 • elakartad, fördärvlig perniciosus
 • pigmentrik pigmentosus
 • fylld av serum serosus
 • svampig spongiosus
 • sårig ulcerosus
 • med åderbråck varicosus
 • full av (små) blåsor vesiculosus
 • svansben- coccygeus
 • vadbens- peroneus
 • spindelvävs- arachnoideus
 • sigmalik sigmoideus
 • deltalik deltoideus
 • sköldlik thyreoideus
 • kronisk chronicus
 • syn-, optisk opticus
 • kropps- somaticus
 • skade-, våld- traumaticus
 • utväljande electivitus
 • inskärande incisivus
 • inåtgående, inträngande invasivus
 • avförande, avslappnande laxativus
 • tilltäppande, hindrande obstructivus
 • lindrande palliativus
 • förebyggande praeventivus
 • fortskridande progressivus
 • tillbakagående regressivus
 • lugnande sedativus
 • utväljande selectivus
 • tillkommande accessorium
 • matspjälknings- digestorius
 • tilltäppande obturatorius
 • andnings- respiratorius
 • utsöndrande secretorius
 • övergående transitorius
 • förvärvad acquisitus
 • begränsad circumscriptus
 • splittrad comminutus
 • sammansatt compositus
 • medfödd congenitus
 • spridd diffusus
 • okänd ignotus
 • inskruren incisus
 • ej kompenserad incompensatus
 • angiven indicatus
 • omvänd inversus
 • skadad laesus
 • söt mellitus
 • förlängd oblongatus
 • tilltäppt obturatus
 • (för)beredd praeparatus
 • framkallad provocatus
 • misstänkt suspectus
 • transplanterad transplantatus
 • tvärgående transversus
 • bort från bålen distalis
 • utan påtaglig orsak essentialis
 • som drabbar fler i samma släkt familiaris
 • som hör till sätet glutaelis
 • dödlig letalis
 • en vägg, hjässbenet parietalis
 • närmare bålen proximalis
 • kvarstannande residualis
 • pilrät sagittalis
 • allmän universalis
 • vanlig vulgaris
 • kort brevis
 • gemensam communis
 • stark fortis
 • lätt levis
 • mild, svag mitis
 • mjuk mollis
 • tunn, späd tenuis
 • barn- infantilis
 • ungdoms- juvenilis
 • pojk-, barn- puerilis
 • ålders- senilis
 • mans- virilis
 • svår difficilis
 • lätt facilis
 • fruktsam fertilis
 • bräcklig fragilis
 • labil labilis
 • ofruktsam sterilis
 • känsel- tactilis
 • korsformad cruciformis
 • maskformad vermiformis
 • enkel simplex
 • dubbel duplex
 • mångfaldig multiplex
 • tvåhövdad biceps
 • trehövdad triceps
 • fyrhövdad quadriceps
 • böjbar flexibilis
 • (o)rörlig (im)mobilis
 • injicerbar injectabilis
 • benägen att irriteras irritabilis
 • opererbar operabilis
 • möjlig att känna (på) palpabilis
 • möjlig att återföra i rätt läge reversibilis
 • cancerframkallande cancerogenes
 • som härstammar från nerv neurogenes
 • körtelliknande adenoides
 • hudliknande dermoides
 • paranoialiknande paranoides
 • reumatismliknande rheumatoides
 • schizoides schizoides
 • utåtförande abducens
 • inåtförande adducens
 • hjälpande adjuvans
 • tillförande afferens
 • handlande, verkande agens
 • skakande agitans
 • växlande alternans
 • verkande mot koagulation anticoagulans
 • verkande mot oxidation antioxidans
 • uppstigande ascendens
 • åtföljande (con)comitans
 • nedförande deferens
 • vanställande deformans
 • nedstigande descendens
 • isärskärande dissecans
 • bortförande efferens
 • blixtrande fulminans
 • hotande imminens
 • begynnande incipiens
 • återkommande med mellanrum intermittens
 • dold latens
 • laxerande laxans
 • vandrande migrans
 • förstörande obliterans
 • genomborrande perforans
 • ihållande persistens
 • återkommande med återfall recidivans
 • återvändande recurrens
 • avslappnande relaxans
 • motståndskraftig resistens
 • darrande tremens

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sjalvtest-v.8962693.html

Dela