sista spanska provet under livet (Bortsett Np)

Övningen är skapad 2020-03-03 av 020705th. Antal frågor: 76.
Välj frågor (76)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • yo paso det struntar jag i
 • ¡Dios mio! herregud!
 • ¡Qué pesadito eres! Vad jobbig du är!
 • ¡Qué rollo! Vad tråkig!
 • ¡Qué suerte tienes! Vilken tur du har!
 • ¡No es justo! Det är inte rättvist/orättvist
 • ya hablaremos Vi får prata sen
 • en absoluto Absolut inte
 • al contrario tvärtom
 • ¡Basta ya! Nu räcker det/lägg av!
 • sacar ta
 • acostarse lägga sig
 • preocuparse bekymra sig
 • pedir begära, be om
 • levantarse gå/stiga upp
 • intentar försöka
 • obligar tvinga
 • usar använda
 • prohibir förbjuda
 • contar berätta
 • influir påverka
 • aconsejar dedikera
 • meterse (en algo) lägga sig i
 • encontrarse träffas
 • recomendar rekommendera
 • proponer föreslå
 • para que så/för att
 • esperar hoppas
 • desear önska
 • vara rädd för tener miedo de
 • es importante det är viktigt
 • es divertido det är kul
 • es mejor det är bäst
 • es malo det är dumt
 • es justo det är rättvist
 • qué suerte vilken tur
 • qué interesante vad intressant
 • qué aburrido vad tråkigt
 • me/te/le/nos/os/les preocupa det bekymrar mig/dig/den/er/oss/de
 • recreo paus/rast
 • boda bröllop
 • niegas du förnekar
 • recuerdo jag kommer ihåg
 • cotilleos skvaller/rykte/n
 • tener ganas de ha lust att
 • se salta hoppar
 • te escondes du gömmer dig
 • pienso que/me parece que jag tycker att
 • según mi opiníon enligt min åsikt
 • yo creo que jag tror att
 • estar de acuerdo/estar en contra jag håller med
 • eso sí/exectamente Just det. Exakt
 • Naturalmente/¿Cómo no? Naturligtvis/Självklart/eller hur?
 • Por supuesto/desde luego givetvis
 • no/es verdad det är /inte/ sant
 • no/estoy de acuerdo jag håller /inte/ med
 • ¡absoluto! absolut!
 • ¡Qué va! Inte alls!
 • No (me) importa det spelar inte ingen roll (för mig)
 • lo mismo/me da igual samma/jag bryr mig inte
 • ¿Cómo? Va?
 • Bueno/pues Tjaaa/alltså/typ
 • ¡Hombre!/¡Venga! Det menar du inte! Lägg av!
 • apreciar uppskatta
 • querer/amar vill ha/äska
 • añorar längta efter
 • soportar tåla (stå ut med)
 • estar enamarado (de) vara älskad
 • odiar hata
 • estar triste (de) vara ledsen över
 • estar enfadado (de) vara arg/förargad över (över/på)
 • asustarse (de) bli skämd/skämmas (över)
 • tener vergüenza (de) skämmas över
 • tener celos (de) / estar celoso vara svartsjuk (på)
 • detestar avsky
 • envidiar avundas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sista-spanska-provet-under-livet-bortsett-np.9669559.html

Dela