Синонимы

Övningen är skapad 2019-07-17 av Sisselalmgren. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hända сл- случаться/случиться
 • hända со- совершаться/совершиться
 • hända про- происходить/произойти
 • hända при- приключаться/приключиться
 • ångra sig - ha dåligt samvete мучиться угрызениями совести
 • ångra, beklaga сожалеть
 • ångra sig раскаиваться/раскаяться
 • ljuga в- врать/соврать
 • ljuga л- лгать/солгать
 • ljuga, spela, förställa разыгрывать/разыграть
 • ljuga, bedra об- обманивать/обмануть
 • ljuga ihop, hitta på выдумывать/выдумать
 • ljuga х- хитрить/схитрить
 • ljuga к- клеветать/наклеветать
 • ljuga, överdriva преувеличивать/преувеличить
 • rättfärdiga sig оправдываться/оправдаться
 • rättfärdiga sig, bevisa sin oskuld доказать свою невиновность
 • vrida och vända об- оборачивать/обернуть
 • vrida och vända по- поворачивать/повернуть
 • använda, tillämpa применять/применить
 • använda, utnyttja изпользовать
 • använda, bruka употреблять/употребить
 • köra ihop sig с- смешиваться/смешаться
 • köra ihop sig п- перепутываться/путаться
 • gömma с- скрывать/скрыть
 • gömma у- утаивать/утаить
 • gömma п- прятать/спрятать
 • pågå п- продолжаться
 • pågå д- длишься

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sinonimy.9104167.html

Dela