Siffror portugisiska

Övningen är skapad 2020-02-17 av Ellahallen. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • um ett
 • dois två
 • três tre
 • quatro fyra
 • cinco fem
 • seis sex
 • sete sju
 • oito åtta
 • nove nio
 • dez tio
 • onze elva
 • doze tolv
 • treze tretton
 • catorze fjorton
 • quinze femton
 • dezasseis sexton
 • dezassete sjutton
 • dezoito arton
 • dezanove nitton
 • vinte tjugo
 • trinta trettio
 • quarenta fyrtio
 • cinquenta femtio
 • sessenta sextio
 • setenta sjuttio
 • oitenta åttio
 • noventa nittio
 • cem hundra
 • duzentos två hundra
 • trezentos tre hundra
 • quatrocentos fyra hundra
 • quinhentos fem hundra
 • seiscentos sex hundra
 • setecentos sju hundra
 • oitocentos åtta hundra
 • novecentos nio hundra
 • mil tusen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/siffror-portugisiska.9641101.html

Dela