sid 30-31

Övningen är skapad 2015-12-14 av AKrugloff. Antal frågor: 68.
Välj frågor (68)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Pacjent uskarża się na gorączkę Patient feels like having fever
 • stany podgorączkowe low grade temperature
 • Pacjent ma suchy albo mokry kaszel Patient has dry or wet cough
 • Pacjent odkrztusza plwocinę Patient coughs up sputum
 • Pacjent może mieć duszności patient may have dyspnea
 • krwioplucie lub czkawkę hemoptysis or hickups
 • zeby postawic diagnozę In order to make diagnosis
 • trzeba zebrać wywiad od pacjenta its necessary to interview patient
 • przeprowadzic badanie fizykalne Perform physical examination
 • rentgen (przeswietlenie) klatki piersiowej chest x-ray
 • badanie bakteriologiczne plwociny (posiew plwociny) investigation bacterial sputum culture
 • morfologię krwi blood count
 • Jak się pani nazywa? what is your name?
 • Ile pani ma lat? How old are you?
 • co pani dolega? What is wrong/ what hurts?
 • Bardzo źle się czuję, mam silny kaszel I feel bad, I have hard cough
 • od jak dawna? for how long?
 • A czy była pani przeziębiona? did you have a cold?
 • Przeziębic sie to catch a cold
 • chyba przeziębiłam się perhaps I cought a cold
 • kąpac sie (kapię, kąpiesz) have a bath
 • woda, w wodzie water, in the water
 • Czy kaszle pani bardziej w nocy czy w dzien? do you cough more at night or day?
 • Bardzo, bardziej, najbardziej Alot, more, most
 • czy odkasłuje pani flegmę? Did you cough up phlegm?
 • odkaslywac (odkasłuję/odkaszlujesz) cough up
 • Jakiego koloru jest flegma? what color is the phlegm?
 • rdzawa rusty
 • Czy flegma jest gęsta czy wodnista? is the phlegm thick or watery?
 • raczej rather
 • czy boli panią, kiedy pani kaszle? does it hurt when you cough?
 • czasem bardzo boli mnie w piersiach sometimes it hurts in chest
 • często też boli mnie, kiedy oddycham often also hurts when I breath
 • A czy poci się pani w nocy? Czy ma pani dreszcze? do you sweat at night? do you have chills?
 • pocić się (pocę/ pocisz) to sweat
 • Tak, mam dreszcze i bardzo się pocę yes I have chills and I sweat alot
 • Muszę zmieniać koszulę 2 lub 3 razy I have to change nightdress/shirt 2 or 3 times
 • czy mierzyła pani temperaturę? did you measure temperature?
 • a po południu mam stany podgorączkowe and in afternoon I have low grade temperature
 • A jak z apetytem? how is the appetite?
 • Proszę rozebrać się do pasa take off to the waist
 • swiszczący oddech wheeze
 • napady (ataki) dusznosci attack of breathlessness
 • Pacjent moze miec objawy uczulenia patient has symptoms of having allergy
 • katar sienny i wysypkę hay fever and rash
 • Jestem uczulony/a na I am allergic to
 • wysiłek fizyczny exertion
 • stres stress¨
 • zimno cold
 • infekcja wirusowa inf virus¨
 • kurz domowy house dust
 • zwierzęta domowy house animals/pets
 • pyłki traw i drzew grass pollen and tree
 • pacjent nie mogą cięzko pracowac fizycznie, szybko się męczą Patient can't work physically hard, gets tired quicly
 • Czy łatwo się pan męczy? do you get easily tired?
 • Pacjenci mają trudnosci z wchodzeniem po schodach Patient has difficulty climbing up stairs
 • czy ma pan trudnosci z wchodzeniem po schodach? do you have difficultu climbing up stairs?
 • Pacjenci mają trudnosci w mowieniu pełnymi zdaniami patient has trouble speaking in complete sentences
 • czy ma pan trudnosci z mowieniem? do you have trouble speaking?
 • Pacjent moze cierpiec na bezsennosc patient may suffer from insomnia
 • czy cierpi pan na bezsennosc? czy ma pan trudnosci ze spaniem? do you suffer from insomnia? do you have trouble sleeping?
 • zatrzymywac sie na każdym piętrze stop on each floor
 • zeby zlapac oddech in order to get my breath back
 • krew w plwocinie blood in sputum
 • kiedys paliłem duzo I used to smoke heavily
 • przestac palic give up smoking
 • spirometrię ( badanie pojemnosci płuc) spirometry (lung volume)
 • bronchoskopię bronchoscopy

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sid-30-31.5549606.html

Dela