Separar sílabas

Övningen är skapad 2013-05-01 av marlizia. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • branca bran-ca
 • neve ne-ve
 • mágico má-gi-co
 • precipício pre-ci-pí-ci-o
 • clássico clás-si-co
 • alguém al-guém
 • vivía vi-ví-a
 • madrasta ma-dras-ta
 • princesa prin-ce-sa
 • então en-tão
 • príncipe prín-ci-pe
 • doce do-ce
 • carro car-ro

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/separar-silabas.2798936.html

Dela