SENTENSER PROV

Övningen är skapad 2019-09-17 av Yrisdotter. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • vi lär oss inte för skolan utan för livet non scholae sed vitae discimus
  • i detta tecken ska du segra in hoc signo vinces
  • varde ljus, må det bli ljus fiat lux
  • den gyllene medelvägen aurea mediocritas
  • den som skriver läser två gånger qui scribit bis legit
  • må det gagna dig prosit
  • en sund själ i en sund kropp mens sana in corpore sano

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sentenser-prov.8834148.html

Dela