Secret intelligence

Övningen är skapad 2016-09-29 av CeciliaKoala. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • underrättelsetjänst secret intelligence
 • gå tillbaka till stem from
 • spridning proliferation
 • stödja support
 • uppdrag mission
 • högkvarter headquarters
 • utrikesaffärer external affairs
 • oberoende independent
 • ändamål, syfte purpose
 • utvärdera evaluate
 • styra, leda direct
 • fullgöra fulfil
 • uppdrag mission
 • bedriva conduct
 • kontraspionagelu counterintelligence
 • förhindra prevent
 • erhålla obtain
 • anställd employee
 • få tillgång till access
 • naturvetare scientist
 • revisor accountant
 • främst foremost
 • utmaning challenge
 • smuggling trafficking
 • vapenkontroll arms control
 • utföra accomplish
 • engagera sig i engage in
 • utnyttjande deployment
 • fråga, problem issue

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/secret-intelligence.6617248.html

Dela