Séance 7 - Nice

Övningen är skapad 2018-03-24 av hjalmarah. Antal frågor: 218.
Välj frågor (218)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • abîmer förstöra
 • absolument absolut, helt klart
 • accéder à ha tillträde till, ha åtkomst till
 • un accès tillträde, åtkomst
 • accessible, accessible tillgänglig
 • affirmer hävda
 • s'affirmer hävda sig
 • un agneau ett lamm (som man äter)
 • un gigot d'agneau en lammstek
 • ainsi därför, alltså, således
 • apparaître framstå, dyka upp
 • une arme ett vapen
 • assister à närvara vid
 • une attention uppmärksamhet
 • prêter attention à qqch/qqn uppmärksamma något/någon
 • une baignoire ett badkar
 • un bain ett bad
 • la salle de bains badrummet
 • prendre un bain ta ett bad
 • un bonbon en karamell, en godis
 • bouger röra sig
 • bouillir koka
 • un bout en ände, ett slut, en spets
 • au bout de i slutet av (plats), efter (tid)
 • à l'autre bout de la ville på andra sidan stan
 • jusqu'au bout ändå till slutet
 • un bruit ett oljud
 • faire du bruit föra oväsen
 • le calme lugn, ro
 • calmer lugna
 • se calmer lugna sig
 • un canapé en soffa
 • casser krossa, ha sönder
 • une casserole en kastrull
 • cependant emellertid, dock
 • une chambre à coucher ett sovrum
 • chatouiller kittla
 • le chou kål, älskling*
 • classique, classique klassisk, klassiker (m, f)
 • commun, commune allmän, gemensam (m, f)
 • avoir qqch en commun ha något gemensamt
 • un compte en räkning, ett konto
 • en fin de compte när allt kommer omkring
 • se rendre compte de qqch inse något
 • compter räkna
 • compter sur qqn räkna med någon
 • une confiance ett förtroende
 • avoir confiance en qqn lita på någon
 • faire confiance à qqn lita på någon (2)
 • confier anförtro
 • se confier à anförtro sig åt
 • une courgette en zucchini
 • une course ett lopp, en löpning, ett inköp
 • faire les courses handla
 • un court-circuit en kortslutning
 • une couverture ett överdrag, ett överkast, ett omslag
 • couvrir täcka
 • une danse en dans
 • danser dansa
 • un décalage en förskjutning
 • décalage horaire tidsskillnad
 • décevoir göra besviken
 • une découverte en upptäckt
 • découvrir upptäcka
 • dégueulasse, dégueu äcklig*
 • disparaître försvinna
 • une disparition ett försvinnande, död
 • donc alltså
 • un doute ett tvivel
 • dans le doute i tveksamma fall
 • sans aucun doute utan tvivel
 • sans doute förmodligen
 • durant under, medan
 • une durée en varaktighet, en tidslängd
 • de longue durée varaktig
 • un contrat à durée indéterminée, un CDI en fast anställning (hela, förkortning)
 • durer vara, hålla på
 • endormir söva, få att somna
 • s'endormir somna
 • une erreur ett fel
 • étonnant, étonnante förvånande (m, f)
 • étonner förvåna
 • s'étonner bli förvånad
 • étrange, étrange märklig, konstig (m, f)
 • faire qqch exprès göra något med flit
 • farcir fylla, färsera
 • un feu en eld
 • fiable, fiable trovärdig, pålitlig (m, f)
 • un fil en tråd
 • fil à coudre en sytråd
 • fil électrique sladd, kabel
 • de fil en aiguille från det ena till det andra
 • une fleur en blomma
 • un bouquet de fleurs en blombukett
 • froid, froide kallt, kyla (m, f)
 • il fait froid det är kallt
 • cela ne me fait ni chaud ni froid det lämnar mig oberörd
 • un gamin, une gamine en unge *
 • gênant, gênante generande, störande (m, f)
 • gêner genera, störa
 • une grève en strejk
 • faire la grève strejka
 • une gueule en käft
 • faire la gueule vara sur*
 • gueuler vråla*, skrika*
 • haïr hata
 • hurler vråla, skrika
 • installer installera sig, montera
 • s'installer slå sig ner, flytta in
 • un juge, une juge en domare (i domstol)
 • un jugement en dom, ett omdöme
 • juger döma
 • léger, légère lätt (m, f)
 • légèrement lätt (adv.)
 • lever lyfta
 • lever la main räcka upp handen
 • se lever stia upp (ur sängen), ställa sig upp
 • libre, libre fri (m, f)
 • une limite en gräns
 • à la limite i värsta fall
 • limiter begränsa
 • une lune en måne
 • maigre, maigre mager, smal (m, f)
 • maigrir magra, bli smalare
 • un maître, une maîtresse en mästare, en härskare, en husse/matte (m, f)
 • un mariage ett äktenskap, ett bröllop
 • mener föra, leda
 • ça ne mène à rien det leder ingenvart
 • un mensonge en lögn
 • mentir ljuga
 • mince, mince smal, mager (m, f)
 • mince alors ! tusan också!
 • mincir magra, bli smalare
 • un mode ett sätt, modus (språkval)
 • mode d'emploi bruksanvisning
 • moins mindre
 • de moins en moins mindre och mindre
 • monotone, monotone monoton, enformig (m, f)
 • musicien, musicienne musikalisk, musiker (m, f)
 • une musique musik
 • normal, normale normal, naturlig, vanlig (m, f)
 • il est normal que det är naturligt att
 • normalement normalt, vanligtvis
 • une norme en norm
 • nu, nue naken (m, f)
 • un objet ett objekt, ett föremål
 • un os ett ben (i kroppen)
 • paraître framstå, verka, utkommer (om bok)
 • il paraît que det sägs att
 • parce que därför att
 • parfaitement perfekt, helt och hållet
 • particulier, particulière privatperson, speciell, enskild (m, f)
 • un pas ett steg
 • ne ... pas inte
 • pas de souci ! inga problem!*
 • passer un coup de fil à qqn ringa någon
 • peut-être kanske
 • une phase en fas
 • un plaisir ett nöje, en njutning
 • cela me fait plaisir que det gör mig glad att
 • une planète en planet
 • la plupart de flesta
 • une poche en ficka
 • un livre de poche en pocketbok
 • une possibilité en möjlighet
 • possible, possible möjlig (m, f)
 • il est possible que det är möjligt att
 • une poule en höna
 • un poulet en kyckling
 • pourvu que under förutsättning att
 • probable, probable trolig (m, f)
 • il est probable que det är troligt att
 • probablement troligtvis
 • un profit en vinst, en avkastning
 • profiter de qqch dra fördel av något, njuta av något
 • un programme ett program, en (kurs)plan
 • programmer programmera
 • un programmeur, une programmeuse en programmerare (m, f)
 • puer stinka
 • puis sedan, därefter
 • raccrocher lägga på (luren)
 • un rayon en stråle
 • un réalisateur, une réalisatrice en regissör (m, f)
 • repasser stryka, komma/gå förbi igen
 • retirer dra tillbaka, dra bort
 • retirer de l'argent ta ut pengar
 • un retour återkomst
 • être de retour vara tillbaka
 • retourner gå/åka tillbaka
 • se retourner vända sig om
 • un réveil ett uppvaknande
 • réveiller väcka
 • se réveiller vakna
 • se baigner bada
 • se dérouler utspela sig
 • se fier à qqn lita på någon (3)
 • se rendormir somna om
 • signaler meddela, påpeka
 • un soleil en sol
 • un son ett ljud
 • un souci ett bekymmer
 • soucieux, soucieuse bekymrad (m, f)
 • une souffrance ett lidande
 • souffrir lida
 • sourd, sourde döv (m, f)
 • suivre följa
 • taciturne, taciturne tystlåten (m, f)
 • un torse en överkropp
 • un transport en transport
 • transports en commun lokaltrafik
 • transporter transportera
 • vérifier verifiera, kontrollera
 • vide, vide tom, tomhet (m, f)
 • vider tömma
 • vivre leva, uppleva
 • une voie en väg, ett spår, en bana
 • vraisemblable sannolik
 • vraisemblablement sannolikt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/seance-7-nice.8102148.html

Dela