Séance 6 - Nice

Övningen är skapad 2018-03-24 av hjalmarah. Antal frågor: 164.




Välj frågor (164)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • accrocher hänga upp
 • actuellement för närvarande
 • aider hjälpa
 • aimable, aimable älskvärd, trevlig (m, f)
 • angoisser oroa
 • une assiette en tallrik
 • assiette creuse djup tallrik
 • en pas être dans son assiette känna sig obekväm
 • une auberge ett värdshus
 • auberge de jeunesse vandrarhem
 • une augmentation en ökning
 • augmentation de salaire löneförhöjning
 • un auteur, une auteure en författare, en upphovsman (m, f)
 • bio eko(logisk)*
 • bonjour god dag
 • donner le bonjour à qqn hälsa till någon
 • catégoriquement kategoriskt
 • catholique, catholique katolik, katolsk (m, f)
 • chaleureusement varmt (abstrakt)
 • un changement en förändring
 • un chanteur, une chanteuse en sångare, en sångerska
 • un circuit en rundtur, en bana
 • cocher blocka av
 • une conférence en föreläsning, en konferens
 • conseiller ge råd
 • correct, correcte rätt, korrekt (m, f)
 • corriger rätta
 • couramment flytande (adv.)
 • courant, courante vanlig, löpande
 • croiser möta (och gå förbi), korsa
 • croyant, croyante troende
 • cuisiner laga mat
 • un cuisinier, une cuisinière en kock (m, f)
 • une cuisinère en spis
 • déchiffrer dechiffrerar, avkoda
 • demander fråga
 • un départ en avresa
 • dingue knäpp*, galen*
 • un divorce en skilsmässa
 • un dossier handlingar, ett ryggstöd, en mapp (data)
 • ébréché, ébréchée kantstött
 • une écriture en handstil, en skrift
 • une envie lust
 • avoir envie de ha lust att
 • envier avundas
 • équitable, équitable rättvisemärkt
 • exigeant, exigeante krävande (m, f)
 • une exigence ett krav
 • exiger kräva
 • une façon ett sätt, ett vis
 • faux, fausse falskt, fel (m, f)
 • une fin ett slut
 • une forme en form
 • fortement starkt, kraftigt
 • furieux, furieuse rasande
 • futur framtida, framtid
 • graver gravera, inpränta
 • un gréviste, une gréviste strejkande (m, f)
 • la hâte brådska
 • à la hâte i (all hast), skyndsamt
 • une histoire en historia, en berättelse
 • un historien, une historienne en historiker (m, f)
 • historique, historique historisk (m, f)
 • une invitation en inbjudan
 • un invité, une invitée en gäst (m, f)
 • inviter bjuda, bjuda in
 • la jeunesse ungdom
 • jurer svära
 • une loi en lag
 • un lycée ett gymnasium
 • un malheur en olycka
 • malheureusement olyckligtvis, tyvärr
 • malheureux, malheureuse olycklig (m, f)
 • un manque en brist, ett underskott
 • manquer sakna, missa
 • manquer d'argent sakna pengar
 • manquer le train missa tåget
 • il manque un mot ici det saknas ett ord här
 • tu me manques jag saknar dig
 • un marché en marknad
 • bon marché billig(t)
 • une marque ett märke
 • marquer markera
 • une mémoire ett minne
 • un message ett meddelande
 • une mode ett mode
 • à la mode på modet, modernt
 • nécessaire, nécessaire nödvändig
 • une nécessité en nödvändighet
 • une occasion ett (gynnsamt) tillfälle
 • d'occasion begagnad
 • original, originale original-
 • var, vart
 • parcourir gå igenom
 • une parenthèse en parantes
 • un pays ett land
 • une pêche fiske
 • aller à la pêche gå och fiska
 • une phrase en mening (grammatik)
 • une pizza en pizza
 • un placard ett skåp
 • une plage en strand
 • un poste en tjänst, en anställning, ett inlägg (online)
 • présent, présente nuvarande, närvarande
 • un président, une présidente en ordförande, en president (m, f)
 • présidentiel, présidentielle president-
 • les élections présidentielles presidentval
 • une campagne présidentielle presidentkampanj
 • la presse pressen (journalistik)
 • prochain, prochaine nästa, nästkommande (m, f)
 • un produit en produkt, en vara
 • un propos ett yttrande, ord
 • à propos de apropå, angående
 • proposer qqch à qqn föreslå något till någon
 • propre, propre egen (framföreställt), ren (efterställt)
 • proprement rent, propert
 • à proprement parler egentligen, strängt taget
 • réagir reagera
 • une reconnaissance en tacksamhet, en igenkänning
 • reconnaître känna igen
 • réel, réelle verklig
 • réellement verkligen, i verkligheten
 • un refus en vägran
 • refuser qqch à qqn vägra någon något
 • relier binda ihop
 • un rendez-vous ett möte, en träff
 • répondre qqch à qqn svara någon något
 • une répose ett svar
 • une république en republik
 • une retraite en pension(ering)
 • être à la retraite vara pensionerad
 • partir à la retraite gå i pension
 • un salaire en lön
 • un salarié, une salariée en löntagare (m, f)
 • se dépêcher skynda sig
 • sembler verka, tycka
 • faire semblant de låtsas
 • il semble que det verkar som
 • une solitude ensamhet
 • une somme en summa
 • une star en stjärna, en kändis
 • un style en stil
 • suivant, suivante följande (m, f)
 • supprimer qqch ta bort något, stryka något
 • sur , om, etc.
 • sûrement säkert, säkerligen
 • surprendre överraska
 • une sympathie sympati
 • sympathique, sympathique sympatisk, trevlig (m, f)
 • sympa trevlig*
 • une tante en moster, faster
 • un tour ett varv, en runda, en rundresa
 • faire le tour de qqch gå/åka runt något
 • faire un tour gå en sväng
 • un vendeur, une vendeuse en säljare
 • un verbe ett verb
 • une ville en stad
 • une visite ett besök
 • rendre visite à qqn besöka någon
 • visiter qqch besöka något
 • un visiteur, une visiteuse en besökare (m, f)
 • un vœu en lyckönskan
 • vœux de Noël julhälsning
 • voici här är

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/seance-6-nice.8101716.html

Dela