Séance 5 - Nice

Övningen är skapad 2018-03-15 av hjalmarah. Antal frågor: 141.
Välj frågor (141)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • commerçant, commerçante affärsinnehavare, affärs- (m, f)
 • gravement allvarligt
 • un argument ett argument
 • un article en artikel
 • démissionner avgå
 • une démission en avskedsansökan
 • donner sa démission lämna in sin avskedsansökan
 • un balcon en balkong
 • vaincre besegra
 • décrire beskriva
 • une description en beskrivning
 • déçu, déçue besviken (m, f)
 • cheap billig* (nedsättande)
 • un bloc ett block, ett stycke
 • une librairie en bokhandel
 • une lettre ett brev, en bokstav
 • un docteur ès lettres en filosofie doktor
 • construire bygga
 • directement direkt (adv.)
 • une boisson en dryck
 • un battant en dörrhalva
 • un après-midi en eftermiddag
 • une poche en ficka
 • un livre de poche en pocketbok
 • argent de poche fickpengar
 • un fleuve en flod
 • emménager flytta in
 • craindre frukta, vara rädd för
 • une crainte en fruktan, en rädsla
 • la nourriture födan (subst.)
 • une prescription en föreskrift, en bestämmelse
 • prescrire förskriva, ordinera
 • réduire förminska, reducera
 • une réduction en förminskning, en sänkning
 • détruire förstöra, riva
 • une destruction en förstörelse
 • ancien, ancienne gammal, före detta, antik
 • une rue en gata
 • deviner gissa
 • à mi-chemin halvvägs
 • le commerce handel, affärer
 • un seigneur en herre, en härskare
 • un ascenseur en hiss
 • humanitaire, humanitaire humanitär (m, f)
 • une tête ett huvud
 • la santé hälsa (subs.)
 • déduire härleda, sluta sig till
 • impressionner qqn imponera på någon, överväldiga någon
 • introduire införa, introducera
 • une entrée en ingång, en entré
 • une introduction en inledning, en introduktion
 • un département en (universitets)institution
 • ignorer inte veta, ignorera
 • super jättebra*, super*
 • lancer kasta
 • un code en kod
 • cuire koka, laga (mat)
 • un panier en korg
 • un cours en kurs, en lektion
 • une enveloppe ett kuvert
 • amoureux, amoureuse kär (m, f)
 • tomber amoureux de qqn bli kär i någon
 • envelopper linda in, slå in
 • petit, petite liten (m, f)
 • remarquer qqch/qqn lägga märke till något/någon
 • être hospitalisé(e) läggas in på sjukhus
 • quitter lämna
 • relire läsa om
 • une machine en maskin, en apparat
 • une phrase en mening (grammatik)
 • une taille en midja, en storlek
 • doux, douce mild (m, f)
 • peindre måla
 • un lundi en måndag
 • humain, humaine mänsklig (m, f)
 • l'humanité mänsklighet (f.)
 • assez nog, tillräcklig(t)
 • en avoir assez de qqch få nog av något
 • nouveau, nouvel, nouvelle ny (m, m före vokal, f)
 • atteindre
 • présent, présente närvarande (m, f)
 • une présence en närvaro
 • une cause en orsak
 • à cause de på grund av
 • un couple ett par
 • parisien, parisienne parisisk, parisare (m, f)
 • planter plantera
 • se planter misslyckas*, ha fel* "hänga sig"* (om en dator)
 • une place en plats
 • produire producera, tillverka
 • une production en produktion
 • une artère en pulsåder, en trafikled
 • rapporter rapportera, redogöra för
 • un rapport en rapport, ett förhållande, en överensstämmelse
 • par rapport à jämfört med, i förhållande till
 • une inscription en registrering, en inskrift
 • la publicité reklam
 • la pub reklam*
 • un anneau en ring
 • une facture en räkning, en faktura
 • fumer röka
 • servir servera, betjäna
 • se servir de qqch använda något
 • servir à qqch användas till något, användas för att
 • cela ne sert à rien det tjänar inget till
 • un hôpital ett sjukhus
 • chanter sjunga
 • nuire à qqn/qqch skada någon/något
 • écrire skriva
 • inscrire skriva upp, skriva in
 • taper slå, smälla
 • une douleur en smärta
 • douloureux, douloureuse smärtsam (m, f)
 • une chaussette en strumpa
 • une ambiance en stämning
 • refermer stänga (på nytt)
 • tourner svänga, vända, vrida
 • un intestin en tarm
 • un tableau en tavla, en tabell
 • une température en temperatur
 • une tour ett torn, ett höghus
 • pousser trycka, knuffa, skjuta (fram), pressa
 • contraindre qqn à faire qqch tvinga någon att göra något
 • une laverie ett tvätteri, en tvättstuga
 • apparent, apparente tydlig, iögonfallande (m, f)
 • apparemment tydligen
 • sincèrement uppriktigt
 • une apparence ett utseende, ett sken, en yta
 • apparence physique utseende
 • côté vad beträffar*
 • une élection ett val, en omröstning
 • un étage en våning
 • élire välja, utse i val
 • un électeur, une électrice en väljare (m, f)
 • pire värre
 • une plante en växt
 • le yoga yoga
 • une affaire ett ärende, en affär, en historia
 • les affaires saker, tillhörigheter
 • convaincre qqn de qqch övertyga någon om något
 • une conviction en övertygelse

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/seance-5-nice.8086468.html

Dela