Séance 12 - Nice

Övningen är skapad 2018-08-12 av hjalmarah. Antal frågor: 251.
Välj frågor (251)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • accélérer accelerera, öka farten, ta fart, påskynda
 • un accent en accent
 • un agenda en agenda
 • activer aktivera
 • adapter anpassa
 • une adaptation en anpassning
 • un visage ett ansikte
 • avril april
 • un distributeur en automat
 • distributeur de billets uttagsautomat
 • des déchets avfall, soppor
 • déchets ménagers hushållsavfall
 • un boulanger, une boulangère en bagare, en bagerska
 • une boulangerie ett bageri
 • bancaire bank- (samma m, f)
 • les coordonnées bancaires kontouppgifter
 • prier be
 • prier qqn de faire qqch be någon att göra något
 • un traitement en behandling
 • une jambe ett ben
 • priver qqn de qqch beröva, ta ifrån någon något
 • constituer utgöra
 • un paiement en betalning
 • un billet en biljett
 • billet de banque sedel
 • modeste blygsam, oansenlig (m, f)
 • la modestie blygsamhet
 • un fermier, une fermière en bonde
 • une ferme en bondgård
 • un maire en borgmästare
 • une perceuse en borr
 • percer borra, göra hål i
 • un fond en botten, en bakgrund
 • au fond egentligen, i grund och botten
 • au fond de i botten av/på
 • un extincteur en brandsläckare
 • un défaut en brist, en felaktighet
 • faire défaut saknas
 • un crime ett brott
 • criminel, criminelle brottslig (m, f)
 • la criminalité brottslighet
 • une prière en bön
 • un début en början
 • au début i början
 • un choc en chock
 • être sous le choc vara i chocktillstånd
 • choquer chocka
 • une citation ett citat
 • citer citera
 • un manifestant, une manifestante en demostrant (m, f)
 • une manifestation en demonstration
 • la diabète diabetes
 • diable djävul
 • un document ett dokument
 • un tribunal en domstol
 • une dose en dos
 • à petites doses i små doser
 • un élève, une élève en elev (m, f)
 • un enthousiasme en entusiasm
 • enthousiaste entusiastisk (samma m, f)
 • têtu, têtue envis (m, f)
 • une offre ett erbjudande, en offert, ett utbud
 • une existence en existens, en tillvaro
 • exister existera, finnas
 • il existe ... det finns ...
 • un danger en fara
 • dangereux, dangereuse farlig (m, f)
 • un doigt ett finger
 • une tache en fläck
 • un formulaire ett formulär
 • le football, le foot fotboll
 • persévérer framhärda
 • volontaire frivillig (samma m, f)
 • réfléchir à qqch fundera på något, tänka på något
 • une réflexion en fundering, en eftertanke
 • remplir fylla i, fylla igen
 • un patrimoine ett (fäderne)arv
 • patrimoine culturel kulturarv
 • patrimoine mondial världsarv
 • une naissance en födelse
 • une vitre en fönsterruta
 • faire/laver les vitres putsa fönstren
 • distribuer fördela, dela ut
 • une distribution en fördelning
 • une interrogation ett förhör, en utfrågning
 • interroger förhöra, fråga ut, rådfråga
 • garantir garantera, försäkra
 • une garantie en garanti
 • un virement en överföring
 • pleurer gråta
 • la crème grädde
 • crème chantilly vispgrädde
 • un dieu, une déesse en gud, en gudinna
 • remonter gå upp igen
 • remonter à gå tillbaka till (i tiden)
 • volontiers gärna
 • un cou en hals
 • un chapeau en hatt
 • rattrapper hinna ikapp, ta igen, ta tag i
 • rattraper un retard ta igen en försening
 • un cœur ett hjärta
 • un voile huvudduk, slöja
 • saluer hälsa (verb)
 • salut hälsning, tjena *
 • foncièrement i grund och botten
 • quelquefois ibland
 • impressionner imponera
 • ne ... aucunement, ne ... nullement verkligen inte
 • ne ... aucun, ne ... aucune ingen (m, f)
 • une initiative ett initiativ
 • un instrument ett instrument
 • une impression ett intryck, en tryckning
 • avoir l'impression que ha intrycket att + indikativ
 • une fraise en jordgubbe
 • une carafe en karaff
 • serrer klämma på, dra åt
 • serrer la main à qqn ta i hand med någon, hälsa
 • un compositeur, une compositrice en kompositör (m, f)
 • une croix ett kors
 • un robinet en kran
 • robinet d'eau vattenkran
 • l'eau du robinet kranvatten
 • une béquille en krycka
 • minuscule mycket lite, liten bokstav, gemen
 • vital, vitale livsviktig (m, f)
 • poser lägga, ställa
 • poser une question ställa en fråga
 • masculin, masculine malig, maskulin (m, f)
 • une cantine en matsal, en servering
 • un monument ett monument, ett minnesmärke
 • un grand-père morfar, farfar
 • une grand-mère mormor, farmor
 • une motivation en motivation
 • motiver motivera
 • contredire motsäga, säga emot
 • une contradiction en motsägelse
 • un peintre, une peintre en målare, en konstnär (m, f)
 • une peinture en målning
 • une mesure ett mått, en åtgärd
 • au fur et à mesure allteftersom (adverb)
 • au fur et à mesure que allteftersom (+indikativ)
 • un champion, une championne en mästare (sport ) (m, f)
 • un championnat ett mästerskap
 • mesurer mäta
 • assassiner mörda
 • négatif, négative negativ (m, f)
 • curieux, curieuse nyfiken, egendomlig (m, f)
 • une curiosité en nyfikenhet
 • alimentaire närings-, födo-
 • un produit alimentaire livsmedel
 • une pension alimentaire underhåll, bidrag
 • vierge oanvänd, outforskad, jungfru
 • une feuille vierge rent pappersark
 • objectif, objective mål, syfte (m, f)
 • également också, även
 • mercredi onsdag
 • une opération en operation
 • opérer operera
 • ranger ordna, ställa i ordning
 • un organe ett organ
 • préoccupé, préoccupée fundersam, oroad
 • le tort orätt, felsteg
 • avoir tort ha fel
 • un papier ett papper
 • une période en period
 • un plan en plan, en ritning, ett schema
 • songer à qqch planera något, tänka på något
 • ramasser plocka upp
 • une pose en pose
 • positif, positive positiv (m, f)
 • privé, privée privat (m, f)
 • en privé i det privata, privat
 • un rang en rad, räcka
 • une recommandation en rekommendation
 • recommander rekommendera
 • rougir rodna
 • rouge röd
 • un dommage en skada, nackdel
 • c'est dommage det är synd
 • il est dommage que det är synd att (+subjonctif)
 • éplucher skala (rotfrukter), ansa, putsa (grönsaker)
 • renvoyer skicka tillbaka, avskeda
 • renvoyer qqn devant un tribunal ställa någon inför rätta
 • une vis en skruv
 • visser skruva
 • sculpter skulptera, forma
 • un sculpteur, une sculptrice en skulptör (m, f)
 • louche skum (samma m, f)
 • une vitrine ett skyltfönster
 • lâcher släppa, kasta ur sig
 • une miette en smula
 • trier sortera, ordna
 • un tri en sortering, en gallring
 • faire le tri sortera
 • tri des déchets ménagers sopsortera
 • étaler sprida, lägga fram, skylta med
 • une pierre en sten
 • majuscule stor bokstav
 • un jet en stråle, en ström
 • jet d'eau vattenstråle, fontän
 • premier jet utkast
 • un interrupteur en strömbrytare
 • un soupir en suck
 • soupirer sucka
 • effacer sudda ut, radera
 • un symptôme en symptom
 • un système ett system
 • systèmatiquement systematiskt
 • un semestre en termin
 • mardi tisdag
 • une tomate en tomat
 • transformer förvandla, förändra, transformera
 • une transformation en förvandling, en förändring, en transformering
 • la douane tullen
 • jumeau, jumelle tvilling (m, f)
 • un gâteau en tårta, en bakelse, en kaka
 • envisageable tänkbar, möjlig (samma m, f)
 • une pension ett underhåll, ett understöd, ett pensionat
 • échapper à qqn/qqch undkomma någon/något
 • s'échapper fly, rymma
 • l'échapper belle komman undan med ett nödrop
 • manifester uppenbara, ge uttryck för
 • manifestement uppenbarligen
 • répéter upprepa, säga efter
 • une répétition en upprepning, repetition
 • élaborer utarbeta
 • exclu, exclue utesluten, uteslutet (m, f)
 • il est exclu que det är uteslutet att (+subjonctif)
 • un brouillon, une ébauche ett utkast (2 alternativ)
 • un salon ett vardagsrum, en salong
 • ne ... ni ... ni varken ... eller
 • vidéo video
 • un clip ett videoklipp, en filmsnutt
 • une volonté en vilja
 • chuchoter viska
 • peser väga
 • peser le pour et le contre väga för- och nackdelarna mot varandra
 • renverser välta omkull, slå ut
 • se faire renverser par une voiture bli påkörd av en bil
 • virer vända, vrida, ge sparken *
 • se faire virer få sparken *
 • le yaourt yoghurt
 • un métier ett yrke
 • honnête ärlig, uppriktig (samma m, f)
 • l'honnêteté ärlighet, uppriktighet
 • croître öka, växa till
 • une croissance en ökning, tillväxt
 • une oreille ett öra
 • une exagération en överdrift
 • exagérer överdriva
 • imminent, imminente överhängande, nära förestående (m, f)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/seance-12-nice.8285372.html

Dela