Séance 11 - Nice

Övningen är skapad 2018-04-16 av hjalmarah. Antal frågor: 287.
Välj frågor (287)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • absurde, absurde absurd (m, f)
 • une addition en addition, en nota
 • une affiche en affisch, ett anslag
 • agressif, agressive aggressiv (m, f)
 • un actionnaire en aktieägare
 • quelconque, quelconque alldaglig, vilken som helst, sak samma vilken (m, f)
 • pour une raison quelconque av en eller annan anledning
 • c'est quelconque det är alldagligt, ordinärt
 • donc alltså
 • une agression ett angrepp, ett överfall
 • un agresseur, une agresseuse en angripare, en våldsman
 • autrement annars
 • sinon annars, för att inte säga
 • une connexion en anslutning, ett samband, en förbindelse
 • connexion haut débit bredbandsuppkoppling
 • connexion Internet internetuppkoppling
 • une montre ett armbandsur
 • le dégoût avsmak
 • une piscine en bassäng
 • une population en befolkning
 • enterrer begrava
 • un enterrement en begravning
 • considérable, considérable betydande, mycket viktig (m, f)
 • le rez-de-chaussée bottenvåning
 • supplier qqn de faire qqch bönfalla någon att göra något
 • une odeur doft, lukt (m, f)
 • attirer dra till sig, attrahera
 • se moquer de qqn driva med någon, reta någon
 • un habit en dräkt
 • une douche en dusch
 • être sous la douche stå i duschen
 • se doucher duscha
 • parce que därför att (endast med efterställda bisatser)
 • un courriel en e-post
 • une messagerie e-post, inkorg, chatverktyg
 • un dessert en efterrätt
 • puisque eftersom
 • comme eftersom (endast med efterställda bisatser)
 • un incendie en eldsvåda, en brand
 • un foyer ett hem, ett hushåll, en eldstad
 • un homme/une femme au foyer en hemmaman/en hemmafru
 • une énergie en energi
 • expérimenter erfara, experimentera, göra ett experiment
 • une expérience en erfarenhet, ett experiment
 • éclater explodera, sprängas, splittras, bryta ut
 • éclater de rire brista ut i skratt
 • bien que, quoique fastän, trots att (+sunj.)
 • la fièvre feber
 • avoir 40 de fièvre ha 40 graders feber
 • avoir de la fièvre ha feber
 • une faute ett fel
 • faute de i brist på
 • faute de quoi i annat fall, om inte, annars
 • une foule en folkmassa
 • licencier friställa, avskeda
 • dégoûter fylla någon med avsmak
 • accompagner qqn/qqch följa med någon/något
 • par conséquent, ainsi följaktligen, således, därför
 • car (där)för att, eftersom, ty
 • pour que, afin que för att, så att
 • suggérer föreslå, antyda
 • renouveler förnya
 • renouvelable, renouvelable förnyelsebar (m, f)
 • l'énergie renouvelable förnyelsebar energi
 • une suggestion ett förslag, en antydan
 • mériter qqch förtjäna något
 • le dépit förtret, agg
 • en dépit de trots
 • joyeux, joyeuse glad (m, f)
 • une joie en glädje
 • en degré en grad
 • enceinte gravid
 • fondamental, fondamentale grundläggande, fundamental (m, f)
 • une pelouse en gräsmatta
 • jaune, jaune gul (m, f)
 • l'or guld
 • cambrioler qqn göra inbrott hos någon
 • un action en handling, en aktie
 • un gant en handske
 • retrouver hitta, återfinna
 • une crise cardiaque en hjärtinfarkt
 • durable, durable hållbar, varaktig (m, f)
 • le développement durable hållbar utveckling
 • dur, dure hård, svår, sträng (m, f)
 • un talon en häl, en klack
 • talons hauts höga klackar
 • talons aiguilles stilettklackar
 • avoir l'estomac dans les talons vara jättehungrig
 • verser hälla, hälla ut
 • un cheval en häst
 • sans ça i annat fall*, om inte*, annars*
 • identifier identifiera
 • la grippe influensan
 • avoir/attraper la grippe ha/få influensan
 • insister insistera
 • investir investera
 • un investissement en investering
 • le fer järn
 • un veau en kalv
 • un désastre en katastrof
 • une plainte en klagan, ett klagomål, en polisanmälan
 • porter plainte göra en polisanmälan
 • habiller klä på
 • s'habiller klä på sig
 • se rhabiller klä på sig igen
 • le charbon kol
 • un commissariat kommissariat, polisstation
 • une compétence en kompetens, en färdighet
 • compétente, compétente kompetent (m, f)
 • une concurrence en konkurrens (m, f)
 • concurrent, concurrente en konkurent (m, f)
 • une consultation en konsultation, en rådfrågning, ett läkarbesök
 • consulter konsultera, rådfråga
 • consulter un dictionnaire slå upp i en ordbok
 • un contrôle en kontroll
 • contrôler kontrollera
 • un contrôleur, une contrôleuse en kontrollör, en konduktör (m, f)
 • connecter koppla (ihop/samman)
 • se connecter sur Internet koppla upp sig på internet
 • une carte ett kort
 • carte de vœux gratulations-, jul-, nyårskort etc
 • carte postale vykort
 • carte bancaire betalkort
 • coûter kosta
 • costaud, costaude kraftig*, krallig*, stark*
 • un crédit en kredit
 • une carte de crédit ett kreditkort
 • rétrécir krympa
 • la culture kultur
 • culturel, culturelle kulturell (m, f)
 • un roi, une reine en kung, en drottning
 • une source en källa
 • ressentir känna, hysa
 • éprouver hänna, hysa, utstå
 • une équipe ett lag, ett team
 • un foie en lever
 • tranquille, tranquille lugn (m, f)
 • rassurer lugna, inge förtröstan
 • ridicule, ridicule löjlig (m, f)
 • un estomac en mage, en magsäck
 • un cauchemar en mardröm
 • un masque en mask
 • masquer maskera
 • un match en match
 • un tapis en matta
 • un mail ett mail
 • diminuer minska
 • une diminution en minskning
 • une baisse en minskning, en nedgång, en sänkning
 • être en baisse minska i (börs)värde
 • un malentendu ett missförstånd
 • mécontent, mécontente missnöjd (m, f)
 • un mécontentement ett missnöje
 • se méfier de qqn misstro, inte lita på någon, se upp med någon
 • modifier modifiera, förändra
 • une modification en modifiering
 • en repas en måltid
 • évident, évidente naturlig, självklar, uppenbar
 • évidemment naturligtvis, självklart
 • neutre, neutre neutral
 • une victime ett offer
 • insupportable, insupportable olidlig, outhärdlig (m, f)
 • le pétrole olja
 • orange orange, apelsin
 • arranger ordna, arrangera
 • s'en faire oroa sig
 • ne t'en fais pas oroa dig inte
 • un fromage en ost
 • une huître ett ostron
 • un papa en pappa
 • un parti ett parti
 • parti politique politiskt parti
 • prendre parti pour qqch/qqn ta parti för något/någon
 • une piste en pist
 • piste cyclable cykelbana
 • un portefeuille en plånbok
 • un abonnement en prenumeration
 • s'abonner à prenumerera på
 • une épreuve ett prov, en prövning
 • étant donné, vu på grund av, med tanke på, givet
 • étant donné que, vu que på grund av att, med tanke på att
 • réaliser realisera, inse
 • réaliste, réaliste realist (m, f)
 • une réalité en realitet, en verklighet
 • d'ores et déjà redan nu, från och med nu
 • une règle en regel, en linjal
 • régler reglera, ordna
 • une réparation en reparation
 • réparer reparera
 • une richesse en rikedom
 • rouler rulla, åka
 • roulant, roulante rullande
 • un fauteuil roulant, une chaise roulante en rullstol
 • un tapis roulant ett transportband, ett löpband
 • cru, crue rå (om mat)
 • le lait cru opastöriserad mjölk
 • un vote en röst
 • voter rösta
 • sel salt
 • saler salta
 • veiller à ce que se till att (+ subj.)
 • une seconde en sekund
 • soi sig (själv)
 • cela va de soi det är självklart
 • célibataire, célibataire singel (m, f)
 • baisser sjunka, minska
 • le ski skida, skidåkning
 • faire du ski åka skidor
 • ski de fond längdskidåkning
 • ski alpin utförsåkning
 • un écran en skärm
 • fragile, fragile skör, ömtålig
 • enforcer slå i, trycka ner
 • un câlin en smekning
 • faire des câlins à qqn kela med någon
 • un maquillage smink
 • maquiller sminka
 • se maquiller sminka sig
 • plutôt snarare, ganska
 • la neige snö
 • neiger snöa
 • socialiste, socialiste socialist
 • le sucre socker
 • sans sucres ajoutés osötad, utan tillsatt socker
 • sucré, sucrée söt, sötad (om mat)
 • un quartier stadsdel
 • un station en station
 • station de métro tunnelbanestation
 • station de ski skidort
 • une bougie stearinljus
 • l'acier stål
 • une barre en stång, en ribba, en bom
 • barre oblique snedstreck
 • barre protéinée proteinbar
 • un lieu ett ställe
 • lieu de travail arbetsplats
 • au lieu de i stället för
 • une botte en stövel
 • jaloux, jalouse svartsjuk (m, f)
 • la jalousie svartsjuka
 • la sueur svett
 • en sueur svettig
 • une plaie ett sår
 • sauvegarder säkerhetskopia
 • une touche en tangent
 • le scotch tejp
 • scotcher tejpa
 • le recours tillflykt, utväg
 • un titre en titel
 • une sécheresse en torka
 • sécher torka
 • sec, sèche torr (m, f)
 • jeudi torsdag
 • un triomphe en triumf
 • triompher triumfera
 • malgré trots
 • malgré lui mot hans/sin vilja
 • appuyer sur trycka på
 • fatigué, fatiguée trött (m, f)
 • une fatigue en trötthet
 • ambigu, ambiguë tvetydig (m, f)
 • une ambiguïté en tvetydighet
 • un tissu ett tyg
 • allumer tända
 • un sondage en (opinions)undersökning
 • éviter undvika
 • dehors utanför
 • développer utvecka
 • un développement en utveckling
 • quoi que vad (som) ... än (subj.)
 • quoi qu'il arrive vad som än händer
 • à quoi bon ? vad tjänar det till? till vilken nytta?
 • veiller vaka
 • un gardien, une gardienne en vakt
 • gardien/gardienne de but en målvakt (m, f)
 • ordinaire, ordinaire vanlig, ordinär (m, f)
 • arroser vattna
 • montrer visa
 • afficher visa (upp), skylta med, affischera
 • s'afficher visas
 • un ail, des aulx en vitlök (s, p)
 • une gousse d'ail en vitlöksklyfta
 • recourir à, avoir recours à qqch vända sig till, använda, utnyttja
 • méticuleux, méticuleuse ytterst noggrann, minutiös (m, f)
 • un énoncé ett yttrande
 • dégoûtant, dégoûtante äcklig, osmaklig, avskyvärd
 • même si även om

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/seance-11-nice.8193419.html

Dela