Sanna s 76 - 83

Övningen är skapad 2019-03-22 av INVA25. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Valástallam Tävling
  • Tjuorgas Teckning
  • Tjuojggat Åka skidor
  • Juorri Nervös
  • Suohppot Kasta lasso
  • Skerastit Åka slalom
  • Guossidit Hälsa på

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sanna-s-76-83.8985118.html

Dela