Sanastoharjoitus RUB7

Övningen är skapad 2015-07-30 av Saila. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en blogg 2 blogi
 • ett äventyr 5 seikkailu
 • anlända II saapua
 • fungera I toimia
 • sakna I puuttua, kaivata
 • ett barnhem 5 lastenkoti
 • en organisation 3 järjestö
 • privilegierad etuoikeutettu
 • när som helst milloin tahansa
 • utveckla I kehittää
 • gemensam yhteinen
 • ett samhälle 4 yhteiskunta
 • kollektivtrafik joukkoliikenne
 • ett parti 3 puolue
 • fatta beslut päättää, tehdä päätös
 • ett val 5 valinta, vaalit
 • en rättighet 3 oikeus
 • stifta lagar säätää lakeja
 • en skatt 3 vero
 • makt valta
 • brinna för något olla todella innostunut jostakin
 • en anhängare 5 kannattaja
 • uppmana kehottaa
 • påverka något vaikuttaa johonkin
 • ordna I järjestää
 • näringsliv elinkeinoelämä
 • konkurrera I kilpailla
 • försäljning myynti
 • en medlem 2 jäsen
 • delta i något osallistua johonkin
 • drabba någon kohdata jotakuta, joutua jonkin (negatiivisen) kohteeksi
 • antal määrä, lukumäärä
 • en form 3 muoto
 • ett fall 5 tapaus
 • ett vaccin 3 rokote
 • forskning tutkimus
 • ge upphov till aiheuttaa jotakin
 • sprida IV levittää
 • hamna I joutua, päätyä johonkin
 • smitta I tartuttaa
 • en medicin 3 lääke
 • pågå IV olla käynnissä, jatkua
 • hota I uhata
 • rädda I pelastaa
 • handla I tehdä ostoksia, käydä kaupassa
 • en effekt 3 vaikutus
 • ett förhållande 4 olosuhe, olo, suhde
 • en fabrik 3 tehdas
 • en art 3 laji
 • fruktansvärd hirvittävä, kauhea

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sanastoharjoitus-rub7.4621685.html

Dela