Sanastoa

Övningen är skapad 2018-06-26 av IloveBasset91. Antal frågor: 60.
Välj frågor (60)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • på väg matkalla
 • träffas, träffas tavata (toisensa)
 • på nytt uudelleen
 • sent myöhään
 • igen taas
 • hur är läget? mitä kuuluu?miten hurisee?
 • se, ser ut näyttää joltakin
 • trött väsynyt
 • det går mikäs tässä
 • det är så sent on niin myöhäistä
 • förresten muuten
 • flytta, flyttar muuttaa (jonnekin)
 • Dit Sinne
 • verkligen todellakin, todellako
 • där siellä
 • vad kul onpa siistiä/hienoa
 • alla kaikki
 • Dina Sinun
 • grejer tavarat
 • bara vain
 • några joitakin, muutamia
 • en väska, vaskan laukku
 • kläder vaatteet
 • en mobiltelefon, mobiltelefonen kännykkä
 • en bok, boken kirja
 • ett foto, fotot valokuva
 • en dotter, dottern tytär
 • en kalender, kalendern kalenteri
 • en bärbar dator kannettava tietokone
 • andra muut
 • få, får saada
 • eller tai, vai
 • ett bankkort, bankkorten Pankkikortti
 • ett foto, fotot valokuva
 • en dottern, dottern tytär
 • en kalender, kalendern kalenteri
 • köpä, köper ostaa
 • en hund, hunder koira
 • en katt, katten kissa
 • först vasta, ensin
 • nästa ensi, seuraava
 • en månad, månaden kuukausi
 • behöva, behöver tarvita
 • väl kai
 • en säng, sängen sänky
 • i morgon huomenna
 • vart minne
 • resa, reser matkustaa
 • , går mennä
 • en konsert, konserten konsertti
 • spela, spelar soittaa
 • låta, låter kuulostaa
 • trevligt mukava
 • bra hyvä
 • ett band, bandet bändi
 • lägga, lägger sig käydä nukkumaan
 • äta, äter syödä
 • frukost aamiainen
 • tillsammans yhdessä
 • gärnä mielellään

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sanastoa.8279337.html

Dela