sammansatta joner

Övningen är skapad 2019-03-19 av 02cil001. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Ammoniumjon NH4, +
  • Oxoniumjon H3O, +
  • Hydroxidjon OH, -
  • Fosfatjon PO4, 3-
  • Karbonatjon CO3, 2-
  • Nitratjon NO3, -
  • Sulfatjon SO4, 2-

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sammansatta-joner.8969371.html

Dela