Sammansatta FS uttryck

Övningen är skapad 2020-06-12 av Minda_lhooq. Antal frågor: 74.
Välj frågor (74)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • esofagusatresi matstrupe utan öppning
 • artrodes steloperation av led
 • hysterosalpingografi röntgen av livmoder och äggledare
 • uremi urin i blodet
 • hematuri blod i urinen
 • kolelitiasis gallstenssjukdom
 • meningoencefalomyelit hjärnhinne-, hjärn- och ryggmärgsinflammation
 • ischemisk nefropati njursjukdom orsakad av lokal blodbrist
 • emetofobi rädsla för kräkning
 • dyspné andningssvårighet
 • apné andningsuppehåll
 • gastrorragi blödning i magsäcken
 • myorrexi muskelbristning
 • dysorexi dålig aptit
 • menorré menstruations blödning
 • amenorré utebliven mens
 • keilognatoschis läpp- och käkklyvning
 • enterskopi tarminspektion
 • trakeotomi snitt i luftstrupen
 • trakeostomi öppning utåt på luftstrupen
 • adenom körtelsvulst
 • angiografi kärlröntgen
 • artrit ledinflammation
 • hydrocefalus vattenskalle
 • kolelitektomi borttagning av gallsten
 • akondroplasi utebliven broskbildning
 • kolecystit gallblåseinflammation
 • laparocentes bukpunktion
 • mastektomi bröstborttagning
 • torakomyodyni bröstmuskelsmärta
 • stomatomykos munsvampssjukdom
 • myxokondrom slem- och brosksvulst
 • nefrolitiasis njurstenssjukdom
 • neurogen som härstammar från nerver
 • omfalocele navelbråck
 • onkogenes tumörbildning
 • salpingooforektomi borttagning av äggledare och äggstockar
 • ooforosalpingit äggstocks- och äggledarinflammation
 • patogen sjukdomsframkallande
 • pneumoni lunginflammation
 • proktatresi ändtarm utan öppning
 • proktostenos ändtarmsförträgning
 • pyorré varflöde
 • pyelit njurbäckeninflammation
 • splenektomi borttagning av mjälte
 • bradykardi långsam hjärtverksamhet
 • takykardi snabb hjärtverksamhet
 • euglykemi normal blodsockerhalt
 • hypoglykemi lågt blodsocker
 • hyperglykemi högt blodsocker
 • dyskinesi rörelsesvårigheter
 • hyper lipemi ökad fetthalt i blodet
 • dysfagi sväljningssvårigheter
 • hypertoni högt blodtryck
 • hypotoni lågt blodtryck
 • infraklavikulär nedanför nyckelbenet
 • supraklavikulär ovanför nyckelbenet
 • intersfinkterisk emellan ringmuskler
 • intraoperativ under operation
 • intracellulär inuti cell
 • peroperativ under operation
 • perioperativ i anslutning till operation
 • preoperativ före operation
 • postoperativ efter operation
 • perkutan genom via huden
 • peroral genom via munnen
 • juxtapyloral invid nedre magmunnen
 • juxtarenal invid njuren
 • subkutan under huden
 • subfebril lätt febrig
 • subakut ej så akut
 • superakut mycket akut
 • transuretral resektion delvis borttagning genom urinröret
 • paracervikal invid livmodern

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/sammansatta-fs-uttryck.9816906.html

Dela

Annonser