Samhällsprov demokrati & diktatur

Övningen är skapad 2018-05-18 av Alicejson. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Demokrati är 2 olika politiska system
 • Vad tycker folk som är för diktatur? Att flertalet människor inte klarar av att styra ett samhälle
 • Vad tycker de som är för demokrati? Att det är moraliskt rätt, bra för att lösa samhällsproblem och garanterar de mänskliga rättigheterna
 • Det finns 3 saker en diktatur inte har, vad? Inget inflytande, ingen yttrandefrihet, ingen rättssäkerhet
 • Vad kan hända om man uttrycker sin åsikt eller får i förtroende att inte säga vad någon annan tyckte? Man kan råka illa ut, diktaturen står över lagen
 • Vilka är de 6 kriterierna för en demokrati? Allmän & lika & hemlig rösträtt, yttrandefrihet (fri opinionsbildning), organisationsfrihet (rätt att gå samman i parti, fackförening, organisation), majoritetsprincipen (majoritet före minoritet), rättssäkerhet & lika inför lagen, mänskliga fri- och rättigheter (inte diskrimineras utan respekteras och skyddas)
 • Vad är demokratiska institutioner? Myndigheter som ser till att de demokratiska reglerna följs
 • Vad heter den demokratiska institutionen i Sverige? Författningen
 • Vad ska författningen göra? De ska reglera hur/när de politiska förhandlingarna ska väljas och arbeta samt hur det ska gå till om majoriteten vill ha nya politiker
 • Vart kommer författningen ifrån? De 4 grundlagarna
 • Nämn något mer som är typiskt för en demokrati: Alla har lika mycket inflytande
 • Det finns två sorters demokrati, vilka? Representativ och direkt demokrati
 • Vad innebär representativ demokrati? Beslut fattas av en grupp politiker som representerar folket
 • Vad är bra med representativ demokrati? Att politiker är mer insatta
 • Vilka olika varianter av representativ demokrati finns det? Deltagardemokrati och valdemokrati
 • Vilken är den andra sorten av demokrati? Direkt demokrati
 • Vilket är det enda land med direkt demokrati? Schweiz
 • Vad kan vara negativt med direkt demokrati? Att alla kanske inte engagerar sig
 • vad innebär direkt demokrati? Politiska beslut fattas av de röstberättigade
 • Vad har en statschef i uppdrag? Representera landet
 • Om statschefen är vald vilket statsskick är det då och vad kallas statschefen? Republik och president
 • Om statschefen har ärvt sin post vad är det för statsskick då och vad kallas statschefen? Monarki och kung/furste/kejsare
 • Vad betyder absoluta monarkier? Monarkerna har makt
 • Vad betyder konstitutionella monarkier? Monarkerna har reglerad makt
 • Vart finns reglerna om detta i Sverige? I successionsordningen
 • Vad står konservatism för? Inga förändringar, människan i strama tyglar
 • Vilka partier har konservatism? SD, KD, M
 • Vad står liberalism för? Frihet, privata företag, mindre skatt, valfrihet
 • Vilka partier har liberalism? KD, M, FP, C
 • Vad står socialism för? Social jämlikhet, stark stat
 • Vilka partier har socialism? MP, S, V
 • Vad står facism för? Kollektivet, minskad demokrati
 • Vad står nazism för? Rasism
 • Vad står ekologism för? Skydda natur
 • Vilka partier har ekologism? C, MP
 • Vad står feminism för? Jämlikhet
 • Vilka partier har feminism? F
 • Vilken ideologi har väldigt många olika grenar som till exempel kommunism? Socialism

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samhallsprov-demokrati-diktatur.8253958.html

Dela

Annonser