Samhällskunskap, media 7 ord

Övningen är skapad 2019-11-13 av 06bacmel. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Påverka Betyder att man vill ändra någons åsikt. Man vill få någon på ett visst sätt.
  • Demokrati Betyder folkmakt eller folkstyre. Medborgarna utser representanter, politiker till sitt parlament i allmänna och fria val.
  • Tryckfrihetsförordningen Är en av Sverige grundlagar som reglerar yttrandefrihet i t. ex tidningar, böcker.
  • yttrandefrihetsgrundlagen Är en av Sveriges fyra grundlagar som skyddar yttrandefriheten i bland annat radio, tv, webbplatser på internet.
  • etiska regler Ska garantera att medierna håller hög kvalitet och ska skydda enskilda personer mot kränkningar.
  • censur Betyder att innehållet i olika medier ska granskas och kontrolleras i förväg för att ta bort oönskat innehåll.
  • propaganda Är information som används för att påverka, ofta stora grupper av människor, att tycka eller göra på ett visst sätt.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samhallskunskap-media-7-ord.9426610.html

Dela